Sähköinen asiointi

Maanmittauslaitos haluaa palvella asiakkaitaan laadukkaasti myös verkossa. Visiomme on, että kaikki Maanmittauslaitoksen palvelut tarjotaan tulevaisuudessa myös verkon kautta.

Kaksivuotisessa hankkeessa toteutetaan kirjaamistehtävien ja toimitustuotannon sähköiset asiointipalvelut sekä uudistetaan Karttapaikka ja nykyinen Kiinteistötietopalvelu.

Asiakas voi uuden asiointipalvelun kautta olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen ja hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta. Hän voi seurata asiansa, esimerkiksi lainhuudon tai lohkomisen, etenemistä, sekä osallistua asiansa käsittelyyn verkon kautta.

Kokoamme tälle sivulle tietoa Sähköinen asiointi -hankkeen etenemisestä.

Asiointipalvelut otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Ensimmäisenä julkaistiin uusi Karttapaikka lokakuussa 2016.

Alustava aikataulu

Syksy 2016

  • Uusi Karttapaikka

Kevät  2017

  • Omien kiinteistöjen tiedot

Syksy 2017

  • Hakemukset
  • Uusi kiinteistötietopalvelu

Talvi 2018

  • Sähköinen asiointipalvelu