Organisaatio

Maanmittauslaitoksen toiminta ja tehtävät
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.
Avoimet työpaikat
Tarvitsemme monen eri alan asiantuntemusta. Maanmittauslaitos voi olla sinunkin tuleva työpaikkasi!
Yhteystiedot
Tältä sivulta löydät Maanmittauslaitoksen kirjaamon, keskushallinnon, Pasilan virastokeskuksen, perinnän, laskutuksen ja viestinnän yhteystiedot sekä Masalan ja Vallilan toimipisteiden tiedot.
Yhteiskuntavastuu
Vastuullisuuden periaatteisiin Maanmittauslaitoksessa kuuluvat avoin ja eettinen toiminta, sidosryhmien kunnioittaminen, lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä vapaaehtoiset toimet, joilla organisaatio edistää kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.

Suunnitelmat ja raportit

Maanmittauslaitos tuottaa tilastoja toiminnastaan ja keräämistään aineistoista. Tutustu kauppahintatilastoihin , Suomen pinta-aloihin kunnittain sekä Maanmittauslaitoksen...

Maanmittauslaitoksen työntekijät suorittavat 5.9.2016 alkaen Liikenneviraston 17.6.2008

hyväksymän tiesuunnitelman mukaisen tiealueen haltuunottopaalutuksen. Samassa yhteydessä

kirjataan ylös haltuunotettavan omaisuuden laatu, sekä otetaan valokuvia omaisuudesta

...