Organisaatio

Maanmittauslaitoksen toiminta ja tehtävät
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.
Avoimet työpaikat
Tarvitsemme monen eri alan asiantuntemusta. Maanmittauslaitos voi olla sinunkin tuleva työpaikkasi!
Yhteystiedot
Tältä sivulta löydät Maanmittauslaitoksen kirjaamon, keskushallinnon, Pasilan virastokeskuksen, perinnän, laskutuksen ja viestinnän yhteystiedot sekä Masalan ja Vallilan toimipisteiden tiedot.
Yhteiskuntavastuu
Vastuullisuuden periaatteisiin Maanmittauslaitoksessa kuuluvat avoin ja eettinen toiminta, sidosryhmien kunnioittaminen, lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä vapaaehtoiset toimet, joilla organisaatio edistää kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.

Suunnitelmat ja raportit

Maanmittauslaitos tuottaa tilastoja toiminnastaan ja keräämistään aineistoista. Tutustu kauppahintatilastoihin , Suomen pinta-aloihin kunnittain sekä Maanmittauslaitoksen...

Sivuille on kerätty Maanmittauslaitoksen tilinpäätökset, osavuosiraportit sekä ministeriön ja viraston välinen tulossopimus sekä eduskunnan päättämät talousarviot.