Organisaatio

Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia kuten esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä.

Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät.

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 2 000. Organisaatio koostuu keskushallinnosta sekä neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Tuotanto, Yleishallinto, Tietotekniikan palvelukeskus ja Paikkatietokeskus.

 

Keskushallinto

Arvo Kokkonen, pääjohtaja
Marja Helin, pääjohtajan sihteeri
Pekka Halme, kehitysjohtaja
Petri Korpinen, ylijohtaja
Antti Kosonen, innovaatiojohtaja, on maa- ja metsätalousministeriössä 31.3.2017 asti..
Markku Markkula, maanmittausneuvos
Christine Nyholm, ylitarkastaja
Tiina Sarjakoski, tutkimusjohtaja
Ari Tella, yli-insinööri
Heli Ursin, kansainvälisten asioiden päällikkö
Tuija Varjonen, sisäinen tarkastaja
Pirkko Yliselä, viestintäjohtaja

Tuotanto

Irma Lähetkangas, ylijohtaja

Tulosyksiköiden johtajat

Mauri Asmundela, arviointitoimitukset
Heikki Lind, rekisterit
Janne Murtoniemi, kirjaamisasiat 
Petri Notko, perustoimitukset
Timo Potka, tilusjärjestelyt
Antti Saarikoski tietopalvelut
Juha Vilhomaa, maastotiedot

Yleishallinto

Matti Hyytinen, hallintojohtaja
Tuula Manninen, tulosyksikön johtaja, henkilöstö- ja talouspalvelut

Tietotekniikan palvelukeskus

Marja Rantala, ylijohtaja

Tulosyksiköiden johtajat

Ari Huvinen, ICT-tuotantopalvelut
Päivi Kasurinen, asiakasratkaisut
Jenni Mielikäinen, teknologiaratkaisut
Juha Tuomaala, sovelluspalvelut

Paikkatietokeskus

Jarkko Koskinen, ylijohtaja

Osastonjohtajat

Juha Hyyppä, kaukokartoitus ja fotogrammetria
Heidi Kuusniemi, navigointi ja paikannus
Markku Poutanen, geodesia ja geodynamiikka
Jari Reini, paikkatietoinfrastruktuurin palvelut
Tapani Sarjakoski, geoinformatiikka ja kartografia

Yhteystiedot

Yhteystiedot Valtion yhteystietohakemistossa.

Maanmittauslaitoksen kaikki yhteystiedot.

Kansainvälinen toiminta

Maanmittauslaitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja hankkeisiin sekä useiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Maanmittauslaitos toimii myös tarvittaessa Ulkoasianministeriön toimeksiannosta valvojana kehitysyhteistyöhankkeissa.

Maanmittauslaitoksen kansainvälisen toiminnan painopiste on vuosina 2013–2017 Euroopan unionissa. Tärkeimmät kansainvälisen toiminnan foorumit ovat Euroopan maanmittauslaitosten välinen yhteistyö (erityisesti pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Baltian maiden kanssa, EuroGeographics-yhteistyö). Maanmittauslaitos osallistuu myös YK:n toimintaan, valittujen alan järjestöjen toimintaan ja konferensseihin sekä kansainvälisten normien ja säännösten valmistelu.