Maanmittaushallitus 1916 - 1994

Itsenäistyminen ei merkinnyt suuria muutoksia valtionhallinnossa, mutta maanmittaustoiminnot eriytyivät ja tehtävät jakaantuivat eri osastoihin. Kolmiomittaukset tarkensivat maantieteellistä Suomi-kuvaa, ilmavalokuvaus, sähköinen etäisyydenmittaus ja tietokoneiden käyttöönotto mullistivat vähitellen kartan tekemisen. 1970-luvulla valmistui koko maan kattava peruskartasto. Asutustoiminnassa maanmittareita työllisti torpparilain ja Lex Kallion toteuttaminen, joiden tuloksena syntyi yli 100 000 uutta viljelytilaa. Toisen maailmansodan jälkeen vuorossa oli asutustilojen muodostaminen siirtoväelle.

1916 - 1994