Lisenssien hinnoittelu

 

Yleiset periaatteet kartta- ja kiinteistörekisteriaineistojen luovutuksesta ja ylläpidosta.

Hinnoittelu: 

Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu

Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistot


Laserkeilausaineistoja, Kiintopisteitä, Korkeusmalleja, Ilmakuvia, Ortokuvia, Maastotietokantaa, Peruskarttarasteria, Tienimiä, Maastokarttarastereita 1:50 000 - 1:500 000, Maastokarttoja 1:100 000 ja 1:250 000, Taustakarttasarjaa, Yleiskarttoja 1:1 000 000 ja 1:4 500 000, Yleiskarttarastereita 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1: 8 000 000, Nimistötuotteita (paikannimet sisältäen myös karttanimet) ja Kuntajako-tuotteita 1:10 000 - 1:4 500 000 sekä kiinteistörekisterikartan kiinteistörajoja ja -tunnuksia sekä rajamerkkejä voi käyttää ilmaislisenssillä.

Ilmaislisenssi sallii aineistojen yksityisen ja kaupallisen käytön, julkaisemisen, edelleen lisensoinnin ja liittämisen osaksi muuta tuotetta tai palvelua. Katso käyttöehdot.

Aineistojen latauksen yhteydessä kerätään lataajan yhteystiedot.
Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy www.maanmittauslaitos.fi/avoindata.

Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistoista tekemät painetut kartat ja tulosteet sekä tulostetiedostot ovat maksullisia.
Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu, joka on esitetty kyseisen aineiston kohdalla.

Viranomaislisenssi


Kiinteistörekisteriaineistot luovutetaan valtion ja kuntien viranomaisille sekä opetus- että tutkimuskäyttöön irrotuskustannushintaan.

Kauppahintarekisteriaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan.

Kauppahintarekisteri- ja kiinteistörekisteriaineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, veloitetaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut.

Hinnoittelu ei koske mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja.

Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. 

Opetuskäytöllä tarkoitetaan tutkintoon tähtäävää julkista koulutusta ja tutkimuskäytöllä sellaista tutkimusta, jonka tulokset ovat julkisia.

Maanmittauslaitoksen digitaalisen aineistojen tuki ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset.

Asiasanat:

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.