Hyppää pääsisältöön

FGI julkaisusarjat

Julkaisujen tilaaminen: MMLkirjasto@nls.fi

FGI Publications (Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja)

Sarjan nimi muuttui 1.1.2015, jatkuen nimellä FGI Publications – Publications of the Finnish Geospatial Research Institute. Sarjassa julkaistaan mittausten laajat dokumentoinnit, väitöskirjat.

Geodeettisen laitoksen tiedote

Sarjan nimi muuttui 1.1.2015, jatkuen nimellä FGI Reports – Reports of the Finnish Geospatial Research Institute.

Sarjassa  julkaistaan tutkimustuloksia, yhteistyöraportteja.

Suomen Geodeettisen laitoksen tiedonantoja

Sarja päättyi 31.12.2014.

Sarjassa on julkaistu kansallisesti merkittävät tai mielenkiintoiset julkaisut, joiden pääasiallinen lukijakunta on kotimaista.

Geodetic Operations in Finland

Sarja päättyi 31.12.2014. Sarjassa on julkaistu nelivuotiskausittain Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin yleiskokousta varten laadittava kertomus geodeettisesta toiminnasta Suomessa.