Tutustu meihin

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta: Työssäni tarvitaan hyvää psykologista silmää. Tärkeää on myös tuntea työn sisältöön liittyvät lait ja käytännöt.
Kuva: Maanmittauslaitos
Asiantuntija Riikka Kivekäs: Pienen lapsen äitinä arvostan työnantajan joustavuutta. Joustava työaika ja etätyö mahdollistavat töiden tekemisen virka-ajan ulkopuolella.
Kuva: Maanmittauslaitos
Johtava asiantuntija Hannu Kämäri: Olen paljon mukana asiakasvirastojen projekteissa tietoarkkitehtinä ja konsultoin asiakkaitamme prosessien kehittämisessä ja tiedonhallinnassa.
Kuva: Maanmittauslaitos
Tutkimuspäällikkö Laura Ruotsalainen: Minua kiinnostaa löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja navigointiongelmiin.
Kuva: Maanmittauslaitos
Maanmittausinsinööri Robin Fröberg: Olennainen osa työtehtäviäni on kartanlukutaito.
Kuva: Maanmittauslaitos

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta

Kirjaamispäällikkö Sanna Rannan työhuone on Kajaanissa, mutta 35 alaisen esimiehenä hän matkustaa Ylivieskasta Ivaloon ulottuvalla alueella, esimerkiksi pitämässä kehityskeskusteluja.

– Työssäni tarvitaan hyvää psykologista silmää. Tärkeää on myös tuntea työn sisältöön liittyvät lait ja käytännöt, Pohjois-Suomen vastuualueen kirjaamispäällikkö sanoo.

Sanna toimii kaikkien Maanmittauslaitoksen päälliköiden tavoin ammattimaisena esimiehenä. Kun hallinnollisilta tehtäviltä jää aikaa, Sanna tekee substanssityötä lainhuutojen ja kiinnitysten parissa.

– Työ Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kirjaamisasioiden parissa on hyvin spesifiä. Tämä työ olisi arvokasta kokemusta esimerkiksi juristille, sillä täällä kertyy kokemusta lainhuudoista ja kiinteistöjen kiinnityksistä, jota ei opiskeluista tai auskultoinnista nykyään saa, Sanna toteaa.

Sanna valmistui vuonna 2005 oikeustieteen kandidaatiksi, minkä jälkeen hän auskultoi Lapin käräjäoikeudessa ja työskenteli asianajopuolella ja pankissa lakimiehenä. Maanmittauslaitoksessa Sanna aloitti vuonna 2009.

– Parasta Maanmittauslaitoksessa ovat työkaverit. Täällä työtä saa tehdä niin juristien kuin insinöörien kanssa, ja näkökulmia riittää joka suunnasta, kertoo Sanna.

Asiantuntija Riikka Kivekäs

Riikka Kivekäs pääsee työssään seuraamaan paikkatietoalaa näköalapaikalta. Tavoitteena on varmistaa, että paikkatietojen yhteiskäyttö etenee kaikilla tasoilla. Asiantuntijana Riikka pääsee edistämään tätä tavoitetta niin eurooppalaisen Inspire-direktiivin toimeenpanossa kuin Kansallisen maastotietokannan kehittämisessä.

Alun perin Riikka tuli taloon vuonna 2008 tekemään diplomityötä metatiedoista ja kehittämään Paikkatietohakemistoa. Paikkatietoikkunan kehityksessä Riikka on ollut mukana alusta lähtien. Vuosien aikana Riikka on lisäksi selvittänyt lainsäädännön kiemuroita, hoitanut osaston viestintää, kouluttanut alan asiantuntijoita ja verkostoitunut yli organisaatio- ja valtiorajojen.

Lukion jälkeen maantiede kiinnosti, mutta opiskelupaikka jäi aina muutaman pisteen päähän. Tietojenkäsittelytiedettä Riikka pääsi opiskelemaan Helsingin yliopistoon suoraan ylioppilastodistuksen perusteella. Sivuaineena oli maantiede, ja paikkatiedot vetivät edelleen puoleensa. Lopulta Riikka haki ja pääsi opiskelemaan geoinformatiikkaa nykyisessä Aalto-yliopistossa. Nyt hänellä on kaksi maisterin tutkintoa.

– Ei tuosta kaksoistutkinnosta ainakaan haittaa ole täällä ollut. Ymmärrän ainakin jonkin verran sekä karttoja että koodia. Molemmista on hyötyä työssäni.

Riikka arvostaa myös työnantajan joustavuutta. Joustava työaika ja etätyö mahdollistavat töiden tekemisen virka-ajan ulkopuolella. Kokouksiin on toki osallistuttava, mutta sekin onnistuu tarvittaessa etäyhteyksien avulla. Työelämän ja perheen yhdistäminen on silti välillä haastavaa. Siksi Riikka on jäämässä syksyllä osittaiselle virkavapaalle. Tähänkin työantaja suhtautui myönteisesti.

– Työnantajankin kannalta on varmasti parempi, että työntekijä voi hyvin. Meillä Maanmittauslaitoksessa ymmärretään perheiden erilaisia tilanteita, Riikka kiittelee.

– Parasta ovat kuitenkin ihmiset. Porukassamme on aivan mahtava yhdessä tekemisen meininki. Kunhan vain uskaltaa avata suunsa, apua löytyy varmasti. Lisäksi meillä on kivaa yhdessä ja hymy on herkässä. Joka päivä on mukava tulla töihin.

Johtava asiantuntija Hannu Kämäri

Hannu Kämäri työskentelee Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksessa Mitpassa johtavana asiantuntijana. Hannulla on paljon työkokemusta projektien johtamisesta ja suunnittelusta:

– Nykyisessä työtehtävässäni olen paljon mukana asiakasvirastojen projekteissa tietoarkkitehtinä ja konsultoin asiakkaitamme prosessien kehittämisessä ja tiedonhallinnassa, kertoo Hannu.

Mitpa tuottaa tietotekniikan toimialasidonnaisia jatkuvia palveluja ja kehittämispalveluja Maanmittauslaitokselle, maa- ja metsätalousministeriölle ja muille ministeriön hallinnonalan virastoille. Hannu työskenteleekin paljon asiakasvirastoissa. Matkat asiakkaiden luo hän taittaa polkupyörällä Mitpan toimipisteestä Vallilasta.

– Työtehtävät asiakasvirastoissa ovat mielenkiintoisia sekä haastavia, ja niissä on mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Työssä viihtyvyyttä lisää myös se, että Mitpassa on todella hyvä henki, Hannu toteaa.

Hannu on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen hän on ollut muun muassa töissä metsävara-asiantuntijana ja järjestelmäarkkitehtina Suomen metsäkeskuksessa sekä projektipäällikkönä yrityksessä Fifth Element Oy.

Tutkimuspäällikkö Laura Ruotsalainen

Laura Ruotsalainen toimii tutkimuspäällikkönä Navigoinnin ja paikannuksen osastolla Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa (FGI). Paikkatietokeskus on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

– Vedän ”Sensorit ja sisätilanavigointi” -tutkimusryhmää. Koskaan ei ole ollut kahta samanlaista työpäivää, sillä toimenkuvani on niin laaja. Päivittäiseen työhöni kuuluu muun muassa sitä, että luen ja kirjoitan julkaisuja, teen ja ohjaan tutkimusta sekä kirjoitan rahoitushakemuksia, mietin kollegoiden kanssa uusia tutkimussuuntauksia, käyn esittelemässä tutkimustamme useille eri sidosryhmille ja lisäksi vedän kahta työryhmää kansainvälisissä työyhteisöverkostoissa, kertoo Laura.

Laura on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta pääaineenaan tietojenkäsittelytiede. Hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 2013 Tampereen teknillisellä yliopistolla.

– Tutkimusintressini on navigointi erityisesti satelliittipaikannukselle haastavissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Haastavia ympäristöjä ovat esimerkiksi sisätilat ja kaupunkiympäristöt ja haastavia olosuhteita puolestaan on esimerkiksi satelliittipaikannuksen tahallinen häirintä. Minua kiinnostaa löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja navigointiongelmiin: väitöskirjani käsittelee sitä, miten kameraa voidaan käyttää yhtenä navigointisensorina.

Laura on ollut tutkijana niin Helsingin yliopistolla kuin Calgaryn yliopistolla Kanadassa. Tällä hetkellä hän on Paikkatietokeskuksen työn ohella luennoitsijana Aalto yliopistossa kahden kollegan kanssa. Luentosarja käsittelee GNSS (Global Navigation Satellite System) -teknologiaa.

– Paikkatietokeskuksessa tutkijantyössä antoisaa on se, että on pakko oppia uutta kaiken aikaa. On pakko haastaa itseään, mikä on innostavaa. Lisäksi tutkijana saa jatkuvasti olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat älykkäitä ja intohimoisia työssään, hymyilee Laura.

Maanmittausinsinööri Robin Fröberg

Maanmittausinsinöörin työssä Robin Fröberg tekee esimerkiksi lohkomisia ja rajankäyntejä. Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa tontista erotetaan maa-alue itsenäiseksi kiinteistöksi. Rajankäynnissä taas selvitetään kiinteistön rajoja ja rajamerkkejä koskevia epäselvyyksiä.

Olennainen osa Robinin työtehtäviä on kartanlukutaito, sillä maanmittausinsinöörit työskentelevät paljon maastossa. Kartat eivät ole pelkästään työväline Robinille, sillä hän harrastaa vapaa-aikanaan suunnistusta.

Maanmittaustyötä tehdään maaston lisäksi myös sisätiloissa: toimistolla valmistellaan maastotyöt ja toimituskokoukset. Robin on yksi ruotsinkielisistä maanmittausinsinööreistä. Hän työskentelee läntisen Uudenmaan alueella.

– Maanmittausinsinöörin töissä pitää ennen kaikkea olla asiakaslähtöinen, koska maanomistajien kanssa tehdään töitä heidän luonaan, kertoo Robin hymyillen.

Robinin mukaan hänen työssään pitää olla valmis opettelemaan koko ajan uusia asioita.

– Se on mielestäni tässä työssä myös parasta. Joka päivä on erilainen ja tuo mukanaan uusia haasteita, joiden kautta voi kehittyä.