Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus

Maanmittauslaitoksessa on käynnissä kuntien kanssa yhteinen projekti kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen mahdollistamiseksi. Projektin tuloksena suuria rakennushankkeita voidaan toteuttaa kokonaan uudella tavalla. Muutos vaikuttaa paitsi hankkeiden toteuttajiin myös kaikkiin organisaatioihin, jotka käsittelevät kiinteistörekisteritietoja. Kiinteistörekisteriin syntyy uudenlaisia rekisteriyksiköitä omine tietoineen.

Tähän asti kiinteistön omistaja on Suomessa aina omistanut maata, mutta niin ei välttämättä ole enää jatkossa. Perinteiset kiinteistöt eli peruskiinteistöt on määritelty kaksiulotteisesti: pituus kertaa leveys. Kolmiulotteisiin (Three-dimensional, 3D) kiinteistöihin tulisi mukaan myös korkeusulottuvuus.

3D-kiinteistöksi voidaan muodostaa jatkossa vaikkapa maanalainen tila, johon tulee esimerkiksi parkkiluola,tai kauppakeskuksen katolle voidaan perustaa asuinkerrostalo omalle tontilleen. Lähtötilanne olisi perinteinen kiinteistö, josta lohotaan 3D-kiinteistö.

Kolmiulotteisesta kiinteistöstä hyötyisivät erityisesti rakennuttajat, kiinteistöjen omistajat ja hankkeiden rahoittajat. Kun kohteet rekisteröitäisiin sellaisina kuin ne fyysisestikin ovat, on kokonaisuutta helpompi hallita eikä monimutkaisia hallinnanjakosopimuksia välttämättä tarvittaisi.

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa lakimuutoksia

Maanmittauslaitos teki maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä selvityksen, joka valmistui tammikuussa 2015.

Ministeriö jatkaa tarpeellisten lakimuutosten valmistelua ja ratkaisee kuinka laajasti raportin muutosehdotukset toteutetaan. Maanmittauslaitoksessa odotetaan kuitenkin, että uudistus on joka tapauksessa tulossa.

Maanmittauslaitos varautuu omassa toiminnassaan siihen, että kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus olisi mahdollista vuonna 2017.

Maanmittauslaitos myös kertoo tietoja hankkeesta kaikille kiinteistörekisteritietoja hyödyntäville tahoille. Esimerkiksi kuntien kiinteistönmuodostamisessa käyttämien sovellusten ohjelmistotoimittajien pitää ehtiä tehdä tietojärjestelmiinsä tarvittavat muutokset ajoissa.

Esityksiä 3D-kiinteistönmuodostamisesta

Paavo Häikiö esitys 2015 Maankäyttötieteiden päivänä

Skeemamuutokset

3D-kiinteistönmuodostamisesta johtuvat skeemamuutokset

Otteiden katselmusaineisto

3D-otteet on katselmoitu kuntien ja MML:n eri prosessien kesken.

Katselmointi 11.4.2016

Kuntien toimitustuotannon ohjelmistotoimittajien ja käyttöönottoprojektiin osallistuvien kuntien kanssa pidettiin katselmointi, jossa käytiin lävitse 3D-kiinteitöjen ja 3D-määräalojen kuvaustekniikka rekisterinpidossa sekä otteilla ja skeemamäärittelyt paluusanomalle sekä ylläpidon CityGML-sanomalle.

Katselmoinnin aineisto:

KTJ-tietopalvelun skeemat

Pääkarttaikkuna

Alapuolinen aluemainen määräala

Alapuolinen pistemäinen määräala

Peruskiinteistö aluemainen määräala

Peruskiinteistö pistemäinen määräala

Yläpuolinen aluemainen määräala

Yläpuolinen pistemäinen määräala