Ratatoimitus Kokkola - Ylivieska kaksoisraiteen rakentamiseksi Kannuksen kaupungissa

Toimitusnumero
2009-305948
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kannus

Aikataulu

- Ratatoimitus aloitettiin alkukokouksella 13.12.2011. Liikenneviraston urakoitsijat aloittivat ratatyöt alkukokouksessa päätetyn haltuunottopäivän eli 1.3.2012 jälkeen.

- Lunastustoimikunta päätti asianosaisten hakemuksesta ennakkokorvauksista 17.1.2013. Korvaushakemusten ja lunastuslain mukaisesti ennakoita määrättiin maksettavaksi 75 % likimääräisesti arvioidusta lopullisesta korvauksesta, ennakkokorvauksia vaatineille.

- Kannuksen kaupungin alueen ratatyöt valmistuivat syksyllä 2017 ja uuden rata-alueen mittaukset on aloitettu keväällä 2018.

- Ratatoimituksen välikokous pidettiin 28.10.2019. Tällöin maanomistajille mm annettiin aikaa jättää korvausvaatimuksensa.

- Ratatoimitusta pyritään lopettamaan helmikuussa 2021. Tarpeellisten tiekuntien perustamiset sekä tieyksikkölaskelmien vahvistamiset  siirretään käsiteltäväksi erillisessä yksityistietoimituksessa. Tämä pidetään vasta kun koronarajoitukset eivät enää estä tieosakkaiden osallistumisesta.

   

Ratahanke, toimitukset

Valtioneuvosto on 6.4.2011 myöntänyt Liikennevirastolle luvan lunastaa Kokkola-Ylivieska kaksoisraidetta varten tarvittavat alueet. Nämä alueet ja oikeudet lunastetaan valtiolle ratatoimituksissa, jotka ovat vireillä Maanmittauslaitoksen Kokkolan ja Vaasan palvelupisteissä. Kannuksen kaupungin osalta ratatoimitus käsitellään toimitusnumerolla 2009-305948.

Ratatoimituksessa käsitellään mm. tilojen kulkuoikeutta uusilla huoltoteillä, pääsyteitä huoltoteiltä maanteille, rajankäyntejä, tilusjärjestelyitä sekä päätetään ratahankkeesta aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen korvaamisesta.

Toimitusmenettely ja korvaukset

Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) toteuttaa ratatyön sekä hakee ratatoimituksen; kaksoisraidetta varten tarvittavat alueet lunastetaan valtiolle, Väyläviraston hallintaan. Ratatoimituksen tekee Maanmittauslaitoksen asettama lunastustoimikunta. Toimituksessa sovelletaan ratalakia ja lunastuslakia.

Rakennustöiden valmistuttua maanmittaustoimisto mittaa ja kartoittaa uudet rata-alueet huoltoteineen. Alueet merkitään pyykeillä ja muovipaaluilla. Mittausten ja karttojen valmistuttua ratatoimitusta jatketaan kokouksilla, joissa mm. käsitellään lopullisia korvauksia. Korvauksista ja muista ratatoimituksen asioista maanomistajat sekä Väylävirasto voivat esittää suullisen tai kirjallisen mielipiteensä.

Korvausvaatimuksen tekeminen ei ole välttämätöntä, koska lunastustoimikunta käsittelee lähes kaikki korvaukset ja toimitukseen liittyvät asiat viran puolesta. Vaatimus voi kuitenkin olla tarpeen, jotta jokin erityishaitta tai -vahinko tulisi lunastustoimikunnan tietoon.

Lunastustoimikunta päättää korvauksista ja muista asioista loppukokouksessa. Kaikista päätetyistä asioista on valitusoikeus maaoikeuteen.

Toimitusinsinöörin yhteystiedot

Toimitusinsinööri Ditte Smeds-Weijola

Maanmittauslaitos, Wolffintie 35 A, 65200 Vaasa, puhelin: 040 5872 894, sähköposti: ditte.smeds-weijola(ät)maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston (ent. Liikenneviraston) vastuuhenkilöt

Ratatoimituksessa Väyläviraston edustajana on Don Seres, puhelin: 040 5421446, sähköposti: don.seres(ät)ramboll.fi

 

Toimituskartta

-Sivulle on lisätty alustava toimituskartta 25.01.2021

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).