Hyppää pääsisältöön

Lumijoen Lapinkylän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2009-316664
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Lumijoki

Toimituksen kohteena ovat Lumijoen Lapinkylän viljelysalueet.

Perustiedot

Toimitusalueen pinta-ala on noin 4 200 ha, josta viljelysmaata on 2 400 ha.Toimituksessa on asianosaisia noin 480.

Ajankohtaista

 • Kolmas jakosuunnitelma valmistunut ja maanomistajille postitettu jakosuunnitelmaehdotus 5.10.18 päivänä. Jakosuunnitelmakuulemiset Lumijoen kunnantalolla 11-12.10. 18 ja 18-19.10.18 sekä Maanmittauslaitoksen Oulun toimipisteessä 16-17. 10.18. päivinä. Kolmannen jakosuunnitelmaehdotuksen kartat lisätty internetsivuille 5.10.2018.
 • Jyvityskuviot ja jyväluvut julkaistu 29.11.2018 päivänä internetsivuilla.
 • Toimituskokous 19.12.2018 klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla (os. Ylipääntie 11)
  • annetaan päätös lopullisesta jakosuunnitelmasta
  • kuivatussuunnittelijan valinta
  • toimituksen eteneminen ja muut asiat
  • lopullinen jakosuunnitelma julkaistaan internetsivuilla 19.12.18 kokouksen jälkeen
 • Lopullinen jakosuunnitelma julkaistu Internetsivuilla 19.12.2018.
 • Vaihtuvaa viljelysmaata on jakosuunnitelmassa 636 hehtaaria ja vaihtuvaa puustoa 310 hehtaaria.
 • Peltolohkojen lukumäärä ennen jakoa on 660 kpl ja jaon jälkeen 330 kpl. Peltolohkon keskikoko ennen jakoa on 3,2 ha ja jaon jälkeen 7,14 ha.
 • Annettu päätös kuivatuksen suunnitteluhankkeista (peruskuivatus sekä sala- ja piiriojitus)
 • Puustomääräarviot vaihtuvilta alueilta postitettu maanomistajille 22.1.2019 päivänä. Jonkin verran arvioitavia puustokuvioita jää arvioitavaksi keväälle 2019.
 • Puustokuviokartat ja puustomäärät lähtötilanteessa sekä jakosuunnitelmassa lisätty internetsivuille 28.1.2019.
 • Valtaojien suunnittelut käynnistyneet, Maveplan Oy suorittaa alueella täydennysmittauksia ja kartoituksia.
 • Helmikuussa 2019 toimitusinsinööri lähettää kirjeen missä tiedustellaan salaojitustarpeita vaihtuville tai tilusjärjestelyssä yhdistyneille peltolohkoille.
 • Salaojitustarpeet toimitettava perusteluineen toimitusinsinöörille maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
 • Jakoalueen maastotyöt aloitettu viikolla 19. Maastotyöt kohdistuvat pääosin vaihtuville alueille.
 • Toimituskokous 20. 6. 2019  torstaina klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla.
  • päätetään toimituksen Vaihe 1. peruskuivatussuunnitelmista sekä kustannusarviosta.
   • Vaihe 1 käsittää n. 10 406 metriä perattavaa valtaojaa, uomat 1 - 5.
   • Kuivatussuunnittelija Tarmo Kämä Maveplan Oy:ltä (p. 0400-978295) on esittelemässä suunnitelmia 13.6.2019 torstaina klo 9:00-14:00 välisen ajan Lumijoen SRK talolla. Suunnitelmia koskevat huomautukset tulee jättää suunnittelijalle kyseisenä päivänä.
   • Peruskuivatuksen suunnitelmakartat ja -selostus lisätty internetsivuille 31.5.2019 ja selostusta päivitetty (lisäksi suunnitelmakartat allaskosteikoista) 16.7.2019.
 • Toimituskokous 29.8. 2019  torstaina klo 10:00 Lumijoen kunnantalolla.
  • päätetään sala- ja piiriojituksien (Vaihe 1)  suunnitelmista ja kustannusarviosta n. 110ha:n osalta.
  • suunnitelmat laatinut Maveplan Oy yhteistyössä maanomistajien kanssa. Suunnitelmakartat ja -selostus nähtävillä internetsivuilla 22.8.2019 lähtien.
  • lisätietoa ja mahdolliset huomautukset esitettävä suunnittelijoille eli Ari Haataja, puhelin 0400-289850, sähköposti ari.haataja@maveplan.fi ja Veikko Karioja, puhelin 0400-790066, sähköposti veikko.karioja@maveplan.fi
 • Puustokuviokartat (päivitetyt) lisätty internetsivuille 22.8.2019.
 • Palstojen haltuunotto ajankohta on  1.10.2019(jos sadonkorjuu kesken ko. ajankohtana niin haltuunotto tapahtuu sadonkorjuun jälkeen 2019)
 • Toimitsijoiden kokouksessa 2.10.19 on päätetty urakoitsijoista seuraavasti:
  • Peruskuivatus Vaihe I ( n. 10 km) urakoitsija on Markku Myntti Ky
  • Sala- ja piiriojitus Vaihe I (n. 110 ha) urakoitsija on Salaojapalvelu Savola Oy
 • Vaihtuvien peltopalstojen viljavuustutkimustulokset valmistuneet, kartat ja viljavuustulokset liitteenä internetsivuilla.
 • Tieoikeuskuulemiset (Yksityistielain mukaiset tieoikeudet) Lumijoen kunnantalolla to - pe 30 - 31.1.2020 klo 9:30 - 15.00. Alustavat tieoikeuskartat lisätty internetsivuille 14.1.2020 päivänä. 
  Toimituksessa perusteilla olevien tieoikeuksien kartat (oikeus merkitty vihreällä viivalla) lisätty internetsivuille 4.3.2020 päivänä.
 • Toimituskokous Tiistaina 17. maaliskuuta 2020  klo 10:00 Lumijoen Seurakuntatalolla (os. Ylipääntie 11).
  • Päätetään toimitusalueen ja sen vaikutusalueen yksityistielain mukaisista tieoikeuksista.
 • Sala- ja piiriojituksen selostus, sijaintikartta sekä piiri- ja pienevaltaojasuunnitelmien kartat lisätty internetsivuille 27.3.2020.
  • Maanomistajien yksityiskohtaiset salaojituskartat toimitettu maanomistajille postitse (tai sähköpostitse) viikoilla 13-14/20.
  • Keväällä 2020 on tarkoitus hyväksyä ja päättää suunnitelmat ja kustannusarvio sekä kilpailuttaa urakoitsijat.
 • Toimituskokous keskiviikkona 22.4 2020 klo 10:30 Lumijoen SRK-talon parkkialueella
  • Päätetään lopuista sala- ja piiriojituksista (Vaihe II) suunnitelmat ja kustannnusarvio.
  • Maanomistajilta joita hanke koskee on olemassa suostumukset suunnitelmille sekä kustannusarviolle.
  •  Sala- ja piiriojitus Vaihe II (n. 180 ha) urakoitsija on Salaojapalvelu Savola Oy
 • Peruskuivatus Vaihe II suunnitelmakartat ja -selostus lisätty internetsivuille 1.4.2020.
  • Toimituskokous loppujen peruskuivatuksien osalta Lumijoen SRK-talolla tiistaina 23.6.2020 klo 10:00.
  • Kokouksessa päätetään peruskuivatussuunnitelmista sekä kustannusarviosta.
  • Suunnittelija (Tarmo Kämä/ Maveplan Oy) ja toimitusinsinööri Juha Kytölä esittelee
   peruskuivatussuunnitelmia perjantaina 5.6.2020 klo 10:00 - 14:00 Lumijoen seurakuntatalolla osoitteessa Ylipääntie 11, Lumijoki.
  • Mahdolliset suunnitelmia koskevat huomautukset esitettävä suunnittelijalle 15.6.2020 mennessä ( Tarmo Kämä Maveplan Oy, puhelin 0400-978295, sähköposti:
   tarmo.kama@maveplan.fi).
  • Peruskuivatus Vaihe II (n. 19km) urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Kallinen Oy (p. 040-5848 141), kuivatusurakoinnin työt on aloitettu.
 • Toimituskokous keskiviikkona 23. syyskuuta 2020  klo 10:00 Lumijoen Seurakuntatalolla (os. Ylipääntie 11).
  • Kokouksessa päätetään Säikkälänperän vilj. tien ja Seppäsenrannan tieosan kunnostus suunnitelmista ja kustannusarvioista. Suunnitelmat on lisätty toimituksen internetsivuille 11.6.2020. 
  •  Säikkälänperän viljelystie ja Seppäsenrannan tieosan urakoitsijaksi on valittu Junnon sora ja Kuljetus Oy (p. 0400-984 047), rakennustyöt aloitetaan heti.
  • Lisäksi päätetään jako- ja piirirajojen rajankäynneistä. Rajojen maastotyöt on tehty jo vuonna 2019 maastokaudella.
 • Alkuvuodesta 2021 jatkuu valtaojien kunnostuskaivuut sekä Seppäsenrannan ja Säikkälänperän tienpätkien rakentamiset. Keväällä/alkukesästä 2021 jatketaan loppujen salaojitusten rakentamista ja ne tarkoitus saattaa valmiiiksi ennen viljelyskautta.
 • Koko tilusjärjestelytoimitus tarkoitus lopettaa lokakuussa 2021. Korvauksien, hankekustannusten sekä kiinteistötoimitusmaksun osittelutyöt käynnistyneet.  
 • Tilikorvausvaatimukset (maanomistajien keskinäiset korvaukset) tulee toimittaa toimitusinsinöörille 31.5.2021 mennessä. Asiasta lähetetty postitse kaikille asianosaisille kirje 30.3.2021. Kirjeessä selostettu millaisista asioista korvausta voi vaatia ja miten ne toimituksessa käsitellään.
 • Toimituskokous (2 kpl) keskiviikkona 9. kesäkuuta 2021 kello 10:00 ja 12:00, paikka: Lumijoen Seurakuntatalo (os. Ylipääntie 11). Kokouksien asiat infoluontoisia ja samansisältöisiä.
  • Erillinen kutsukirje on postitettu asianosaisille 4.5.2021 päivänä.
  • Kokouksissa käydään läpi kuluvan vuoden etenemiseen liittyviä asioita sekä syksyllä tapahtuvaan toimituksen lopettamiseen liittyviä huomioitavia asioita. Tämän sivun liitetiedostoissa on luettavissa infokokouksissa käytetty ja esitelty materaali PDF-formaatissa.
 • Tilikorvausten, hankekustannusten (valtaojat ja viljelystiet) ja kiinteistötoimitusmaksu osittelut postitettu alueen maanomistajille 27.8.2021. 
  • Olemme vastaamassa niihin liittyviin kysymyksiin useampana päivänä seuraavasti:
   • Lumijoen SRK- talo (os. Ylipääntie 11) ke-pe 22 - 24.9.2021 klo 9:30 - 15:00
   • Maanmittauslaitos, Oulu (Veteraanikatu 9) ma-ti 27 - 29.9.2021 klo 9:30 - 15:00
    Lisätietoja voi tiedustella myös puhelimitse tai sähköpostilla toimitusinsinööriltä.
  • Mahdolliset huomautukset ositteluihin tulee esittää toimitusinsinöörille 15.10.2021 mennessä.
 • Toimituskokous Lumijoen SRK-talolla keskiviikkona 10.11.21 klo 10:00 alkaen
  • aiheina ojitusyhteisön perustaminen,
  • tilikorvauksista päättäminen,
  • hankekustannuksien ositteluista päättäminen ja 
  • toimituskustannusten ositteluista päättäminen.
  • Lisäksi selostetaan uusjakoon liittyviä verotuskysymyksiä.
  • Kokous on todennäköisesti toimituksen loppukokous.
    
 • Uusjakotoimitus lopetettiin 10.11.2021 päivänä. Maanomistajille toimitetaan postitse kokouksen pöytäkirja heti, sen valmistuttua. Muut dokumentit postitetaan myös heti, niiden valmistuttua. Alhaalla liitetiedostoissa on kokouksessa esitetty diaesitys, sekä ohje uusjaon verovaikutuksista.
 • Maanmittauslaitokselta on lähtenyt kiinteistötoimitusmaksu laskut Lumijoen uusjaon asiakkaille 15.12.2021 päivänä.
 • Lopulliset hankekustannukset postitettu 29.12.2021 päivänä niille maanomistajille, joille hankekustannuksia ositeltu (rakennetut viljelystiet, säätösalaojitukset ja valtaojitukset).
 • Maanmittauslaitoksen esihenkilöt ovat allekirjoittaneet 25.1.2022 päivänä takasinperintäpäätöksen. Päätös liittyy uusjaon tukemisvaroin päätettyjen kuivatus- ja tiehankkeiden takaisin perimiseen. Takaisin periminen (lainaosuudet) alkaa vuoden 2027 alusta ja perinnän suorittaa Valtiokonttori.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Juha Kytölä, 040 709 9289

juha.kytola@maanmittauslaitos.fi 

sivu päivitetty 25.1.2022/JK

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).