Lumijoen Lapinkylän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2009-316664
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Lumijoki

Toimituksen kohteena ovat Lumijoen Lapinkylän viljelysalueet.

Perustiedot

Toimitusalueen pinta-ala on noin 4 200 ha, josta viljelysmaata on 2 400 ha.Toimituksessa on asianosaisia noin 480.

Ajankohtaista

 • Toimitusmiehet tekivät toimituksen edellytys- ja laajuuspäätöksen 20.12.2010.
 • Päätös sai lainvoiman 19.1.2011.
 • Maanomistajat haastatellaan jakosuunnitelman laatimiseksi, haastattelut aloitetaaan Joulukuussa 2012.
 • Toimituskokous keskiviikkona 21.11.2012 klo. 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla, os. Ylipääntie 10, Lumijoki.
 • Jakosuunnittelu käynnistynyt syksyllä 2014. Ensimmäinen jakosuunnitelma esitellään asianosaisille syksyllä 2015.
 • Toimituskokous perjantaina 18.12.2015 klo 9:30 Lumijoen seurakuntatalolla. Kokouksessa kerrotaan jakosuunnitelman laatimisperiaatteista.
 • Alustava jakosuunnitelmaehdotus on valmistunut. Maanomistajat saavat kirjeitse kartat jakosuunnitelmaehdotuksen mukaisista palstoista viikolla 12/17.
 • Jaksosuunnitelmaehdotukseen liittyvät maanomistajahaastattelut alkavat maalis-/huhtikuun vaihteessa.
 • Kartta alustavasta jakosuunnitelmasta ohessa
 • Toisen jakosuunnitelmaehdotuksen valmistuminen odottaa Valtiokonttorin päätöstä valtiolle perinnöksi tulleiden peltojen saamisesta uusjaon käyttöön.
 • Toinen jakosuunnitelmaehdotus valmistunut ja maaomistajille postitetaan kartat jakosuunnitelmaehdotuksen mukaisista palstoista tammikuun 2018 alussa. Jakosuunnitelmaan liittyvät maanomistajahaastattelut aloitetaan maaliskuussa 2018.
 • Toisen jakosuunnitelmaehdotuksen kartat lisätty internetsivuille 4.1.2018.
 • Kolmas jakosuunnitelma valmistunut ja maanomistajille postitettu jakosuunnitelmaehdotus 5.10.18 päivänä. Jakosuunnitelmakuulemiset Lumijoen kunnantalolla 11-12.10. 18 ja 18-19.10.18 sekä Maanmittauslaitoksen Oulun toimipisteessä 16-17. 10.18. päivinä. Kolmannen jakosuunnitelmaehdotuksen kartat lisätty internetsivuille 5.10.2018.
 • Jyvityskuviot ja jyväluvut julkaistu 29.11.2018 päivänä internetsivuilla.
 • Toimituskokous 19.12.2018 klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla (os. Ylipääntie 11)
  • annetaan päätös lopullisesta jakosuunnitelmasta
  • kuivatussuunnittelijan valinta
  • toimituksen eteneminen ja muut asiat
  • lopullinen jakosuunnitelma julkaistaan internetsivuilla 19.12.18 kokouksen jälkeen
 • Lopullinen jakosuunnitelma julkaistu Internetsivuilla 19.12.2018.
 • Vaihtuvaa viljelysmaata on jakosuunnitelmassa 636 hehtaaria ja vaihtuvaa puustoa 310 hehtaaria.
 • Annettu päätös kuivatuksen suunnitteluhankkeista (peruskuivatus sekä sala- ja piiriojitus)
 • Puustomääräarviot vaihtuvilta alueilta postitettu maanomistajille 22.1.2019 päivänä. Jonkin verran arvioitavia puustokuvioita jää arvioitavaksi keväälle 2019.
 • Puustokuviokartat ja puustomäärät lähtötilanteessa sekä jakosuunnitelmassa lisätty internetsivuille 28.1.2019.
 • Valtaojien suunnittelut käynnistyneet, Maveplan Oy suorittaa alueella täydennysmittauksia ja kartoituksia.
 • Helmikuussa 2019 toimitusinsinööri lähettää kirjeen missä tiedustellaan salaojitustarpeita vaihtuville tai tilusjärjestelyssä yhdistyneille peltolohkoille.
 • Salaojitustarpeet toimitettava perusteluineen toimitusinsinöörille Maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
 • Jakoalueen maastotyöt aloitettu viikolla 19. Maastotyöt kohdistuvat pääosin vaihtuville alueille.
 • Toimituskokous 20. 6. 2019  torstaina klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla.
  • päätetään toimituksen Vaihe 1. peruskuivatussuunnitelmista sekä kustannusarviosta.
   • Vaihe 1 käsittää n. 10 406 metriä perattavaa valtaojaa, uomat 1 - 5.
   • Kuivatussuunnittelija Tarmo Kämä Maveplan Oy:ltä (p. 0400-978295) on esittelemässä suunnitelmia 13.6.2019 torstaina klo 9:00-14:00 välisen ajan Lumijoen SRK talolla. Suunnitelmia koskevat huomautukset tulee jättää suunnittelijalle kyseisenä päivänä.
   • Peruskuivatuksen suunnitelmakartat ja -selostus lisätty internetsivuille 31.5.2019.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Juha Kytölä, 040 709 9289

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

sivu päivitetty 31.5.19/JK