Lumijoen Lapinkylän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2009-316664
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Lumijoki

Toimituksen kohteena ovat Lumijoen Lapinkylän viljelysalueet.

Perustiedot

Toimitusalueen pinta-ala on noin 4 200 ha, josta viljelysmaata on 2 400 ha.Toimituksessa on asianosaisia noin 480.

Ajankohtaista

 • Toimitusmiehet tekivät toimituksen edellytys- ja laajuuspäätöksen 20.12.2010.
 • Päätös sai lainvoiman 19.1.2011.
 • Maanomistajat haastatellaan jakosuunnitelman laatimiseksi, haastattelut aloitetaaan Joulukuussa 2012.
 • Toimituskokous keskiviikkona 21.11.2012 klo. 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla, os. Ylipääntie 10, Lumijoki.
 • Jakosuunnittelu käynnistynyt syksyllä 2014. Ensimmäinen jakosuunnitelma esitellään asianosaisille syksyllä 2015.
 • Toimituskokous perjantaina 18.12.2015 klo 9:30 Lumijoen seurakuntatalolla. Kokouksessa kerrotaan jakosuunnitelman laatimisperiaatteista.
 • Alustava jakosuunnitelmaehdotus on valmistunut. Maanomistajat saavat kirjeitse kartat jakosuunnitelmaehdotuksen mukaisista palstoista viikolla 12/17.
 • Jaksosuunnitelmaehdotukseen liittyvät maanomistajahaastattelut alkavat maalis-/huhtikuun vaihteessa.
 • Kartta alustavasta jakosuunnitelmasta ohessa
 • Toisen jakosuunnitelmaehdotuksen valmistuminen odottaa Valtiokonttorin päätöstä valtiolle perinnöksi tulleiden peltojen saamisesta uusjaon käyttöön.
 • Toinen jakosuunnitelmaehdotus valmistunut ja maaomistajille postitetaan kartat jakosuunnitelmaehdotuksen mukaisista palstoista tammikuun 2018 alussa. Jakosuunnitelmaan liittyvät maanomistajahaastattelut aloitetaan maaliskuussa 2018.
 • Toisen jakosuunnitelmaehdotuksen kartat lisätty internetsivuille 4.1.2018.
 • Kolmas jakosuunnitelma valmistunut ja maanomistajille postitettu jakosuunnitelmaehdotus 5.10.18 päivänä. Jakosuunnitelmakuulemiset Lumijoen kunnantalolla 11-12.10. 18 ja 18-19.10.18 sekä Maanmittauslaitoksen Oulun toimipisteessä 16-17. 10.18. päivinä. Kolmannen jakosuunnitelmaehdotuksen kartat lisätty internetsivuille 5.10.2018.
 • Jyvityskuviot ja jyväluvut julkaistu 29.11.2018 päivänä internetsivuilla.
 • Toimituskokous 19.12.2018 klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla (os. Ylipääntie 11)
  • annetaan päätös lopullisesta jakosuunnitelmasta
  • kuivatussuunnittelijan valinta
  • toimituksen eteneminen ja muut asiat
  • lopullinen jakosuunnitelma julkaistaan internetsivuilla 19.12.18 kokouksen jälkeen
 • Lopullinen jakosuunnitelma julkaistu Internetsivuilla 19.12.2018.
 • Vaihtuvaa viljelysmaata on jakosuunnitelmassa 636 hehtaaria ja vaihtuvaa puustoa 310 hehtaaria.
 • Peltolohkojen lukumäärä ennen jakoa on 660 kpl ja jaon jälkeen 330 kpl. Peltolohkon keskikoko ennen jakoa on 3,2 ha ja jaon jälkeen 7,14 ha.
 • Annettu päätös kuivatuksen suunnitteluhankkeista (peruskuivatus sekä sala- ja piiriojitus)
 • Puustomääräarviot vaihtuvilta alueilta postitettu maanomistajille 22.1.2019 päivänä. Jonkin verran arvioitavia puustokuvioita jää arvioitavaksi keväälle 2019.
 • Puustokuviokartat ja puustomäärät lähtötilanteessa sekä jakosuunnitelmassa lisätty internetsivuille 28.1.2019.
 • Valtaojien suunnittelut käynnistyneet, Maveplan Oy suorittaa alueella täydennysmittauksia ja kartoituksia.
 • Helmikuussa 2019 toimitusinsinööri lähettää kirjeen missä tiedustellaan salaojitustarpeita vaihtuville tai tilusjärjestelyssä yhdistyneille peltolohkoille.
 • Salaojitustarpeet toimitettava perusteluineen toimitusinsinöörille Maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
 • Jakoalueen maastotyöt aloitettu viikolla 19. Maastotyöt kohdistuvat pääosin vaihtuville alueille.
 • Toimituskokous 20. 6. 2019  torstaina klo 10:00 Lumijoen seurakuntatalolla.
  • päätetään toimituksen Vaihe 1. peruskuivatussuunnitelmista sekä kustannusarviosta.
   • Vaihe 1 käsittää n. 10 406 metriä perattavaa valtaojaa, uomat 1 - 5.
   • Kuivatussuunnittelija Tarmo Kämä Maveplan Oy:ltä (p. 0400-978295) on esittelemässä suunnitelmia 13.6.2019 torstaina klo 9:00-14:00 välisen ajan Lumijoen SRK talolla. Suunnitelmia koskevat huomautukset tulee jättää suunnittelijalle kyseisenä päivänä.
   • Peruskuivatuksen suunnitelmakartat ja -selostus lisätty internetsivuille 31.5.2019 ja selostusta päivitetty (lisäksi suunnitelmakartat allaskosteikoista) 16.7.2019.
 • Toimituskokous 29.8. 2019  torstaina klo 10:00 Lumijoen kunnantalolla.
  • päätetään sala- ja piiriojituksien (Vaihe 1)  suunnitelmista ja kustannusarviosta n. 110ha:n osalta.
  • suunnitelmat laatinut Maveplan Oy yhteistyössä maanomistajien kanssa. Suunnitelmakartat ja -selostus nähtävillä internetsivuilla 22.8.2019 lähtien.
  • lisätietoa ja mahdolliset huomautukset esitettävä suunnittelijoille eli Ari Haataja, puhelin 0400-289850, sähköposti ari.haataja@maveplan.fi ja Veikko Karioja, puhelin 0400-790066, sähköposti veikko.karioja@maveplan.fi
 • Puustokuviokartat (päivitetyt) lisätty internetsivuille 22.8.2019.
 • Peruskuivatus vaihe 1 urakoiden kilpailutus käynnistynyt HILMAssa Linkki:
 • Huom! Palstojen haltuunotto ajankohta on  1.10.2019. (jos sadonkorjuu kesken ko. ajankohtana niin haltuunotto tapahtuu sadonkorjuun jälkeen 2019)
 • Toimitsijoiden kokouksessa 2.10.19 on päätetty urakoitsijoista seuraavasti:
  • Peruskuivatus Vaihe I ( n. 10 km) urakoitsija on Markku Myntti Ky
  • Sala- ja piiriojitus Vaihe I (n. 110 ha) urakoitsija on Salaojapalvelu Savola Oy
 • Vaihtuvien peltopalstojen viljavuustutkimustulokset valmistuneet, kartat ja viljavuustulokset liitteenä internetsivuilla.
 • Uusien rajalinjojen avaus metsäalueilla alkaa viikolla 50. Avaukset suorittaa Iisalmen tehoraivaus Ky (Markku Ylisipola p. 0400374870). Raivattavista rajalinjoista löytyy kartat liitetiedostoista (3 kpl).

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Juha Kytölä, 040 709 9289

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

sivu päivitetty 5.12.19/JK