Ratatoimitus rautatiealueen rajojen määräämiseksi välillä Kihniön raja - Kihniöntie, Kurikka (Jalasjärvi)

Toimitusnumero
2014-475850
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kurikka

YLEISTÄ

Tämä toimitus on osa valtakunnallista rautatiealueiden rajojen määrittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on käydä kaikki valtakunnan rautatiealueet läpi mittaamalla ne uudelleen ja käymällä kaikki rata-alueen kiinteistörajat niihin rajoittuvia kiinteistöjä vastaan. Toimitusten yhteydessä tullaan suorittamaan vähäisiä lunastuksia niiltä osin kuin rata-alueen voidaan osoittaa levenneen. Toimitusten yhteydessä myös tutkitaan tilusjärjestelyjen mahdollisuus ja suoritetaan tarvittavat tilusjärjestelyt. Samalla perustetaan radan ylläpitämiseksi tarpeellisia tieoikeuksia sekä tieoikeudet niille tiloille, jotka tarvitsevat tieoikeuden huoltotielle, missä näitä on rakennettu.

 

Tämän toimituksen tarkoitus

Tässä toimituksessa käydään rautatiealueen rajat rajoittuvia kiinteistöjä vastaan Ähtärin kaupungissa välillä Alavuden kunnan raja - kantatie 68. Toimituksen yhteydessä suoritetaan tilusjärjestelyjä aikoinaan rautatiealueeksi lunastettujen, mutta ajan mittaan rautatiealueelle tarpeettomiksi käyneiden, alueiden osalta. Osasta alueista muodostetaan lohkomalla tiloja radanpitäjän osoituksen mukaisesti. Näitä tiloja tulee hallinnoimaan Metsähallitus. Tilusjärjestelyhalukkuudesta on tiedusteltu maanomistajilta kokouskutsujen yhteydessä.

Toimituksen maastotöiden yhteydessä on havaittu, että rata-alue on vähäisessä määrin leventynyt, mutta vain muutamassa kohtaa. Näiltä osin suoritetaan lisälunastus. Lunastustarpeesta on ilmoitettu kyseisille maanomistajille kutsukirjeiden yhteydessä.

 

Toimitusasiakirjojen nähtävillä olo

Alustava toimituskartta on nähtävillä tällä toimituksen internet -sivulla toimituskokoukseen saakka. Toimituskokouksen seurauksena mahdollisesti muokattu toimituskartta laitetaan nähtäville heti kun mahdollista ja se on nähtävillä aina toimituksen rekisteröimiseen saakka (arviolta n. kaksi viikkoa toimituksen laillistumisen jälkeen). Toimituksen pöytäkirja on nähtävillä vastaavan ajan. Tämä toimituksen nettisivu ja sivulle linkitetyt tiedostot poistetaan pysyvästi rekisteröinnin yhteydessä.

 

Yhteystiedot

Toimituksesta lisätietoja antavat maastotöiden osalta kartoittaja Matti Romppainen (gsm +358 40 743 4930) sekä muilta osin toimitusinsinööri Juhani Hurskainen (gsm +358 40 572 4336). Sähköpostia toimituksen tekijöille voi laittaa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi