Ratatoimitus rautatiealueen rajojen määräämiseksi välillä Kyrönjoki - Seinäjoen (Ylistaro) raja, Ilmajoki

Toimitusnumero
2014-481298
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Ilmajoki

YLEISTÄ

Tämä toimitus on osa valtakunnallista rautatiealueiden rajojen määrittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on käydä kaikki valtakunnan rautatiealueet läpi mittaamalla ne uudelleen ja käymällä kaikki rata-alueen kiinteistörajat niihin rajoittuvia kiinteistöjä vastaan. Toimitusten yhteydessä tullaan suorittamaan vähäisiä lunastuksia niiltä osin kuin rata-alueen voidaan osoittaa levenneen. Toimitusten yhteydessä myös tutkitaan tilusjärjestelyjen mahdollisuus ja suoritetaan tarvittavat tilusjärjestelyt.

 

Tämän toimituksen tarkoitus

Tässä toimituksessa käydään rautatiealueen rajat rajoittuvia kiinteistöjä vastaan Ilmajoen kunnassa välillä Kyrönjoki - Seinäjoen (Ylistaro) kunnanraja. Toimituksen yhteydessä suoritetaan tarpeelliset tilusjärjestelyt ja maanomistajat voivat esittää sopimiaan tilusjärjestelyjä tehtäväksi tämän toimituksen yhteydessä. Tilusjärjestelyhalukkuudesta on tiedusteltu maanomistajilta kokouskutsujen yhteydessä.

Toimituksen maastotöiden yhteydessä on havaittu, että rata-alue on vähäisessä määrin leventynyt, mutta vain muutamassa kohtaa. Näiltä osin suoritetaan lisälunastus. Lunastustarpeesta on ilmoitettu kyseisille maanomistajille kutsukirjeiden yhteydessä.

 

Toimitusasiakirjojen nähtävillä olo

Alustava toimituskartta on nähtävillä tällä toimituksen internet -sivulla toimituskokoukseen saakka. Toimituskokouksen seurauksena mahdollisesti muokattu toimituskartta laitetaan nähtäville heti kun mahdollista ja se on nähtävillä aina toimituksen rekisteröimiseen saakka (arviolta n. kaksi viikkoa toimituksen laillistumisen jälkeen). Toimituksen pöytäkirja on nähtävillä vastaavan ajan. Tämä toimituksen nettisivu ja sivulle linkitetyt tiedostot poistetaan pysyvästi rekisteröinnin yhteydessä.

 

Yhteystiedot

Toimituksesta lisätietoja antavat maastotöiden osalta kartoittaja Kari Honkanen (gsm +358 40 766 4503) sekä muilta osin toimitusinsinööri Juhani Hurskainen (gsm +358 40 572 4336). Sähköpostia toimituksen tekijöille voi laittaa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi