Hyppää pääsisältöön

Lumijoen ulkometsäpalstan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2014-493402
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Siikalatva

 

Yleistietoa kohdealueesta:

Toimitusalue sisältää Lumijoen ulkometsäpalstan metsäalueet. Alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa. Toimitusalueen pinta-ala on noin 8930 hehtaaria.

 

Ajankohtaista:

Toimituskokous 16.8.2021 klo 12.30 Lumijoen seurakuntatalolla, Ylipääntie 11, Lumijoki

Kokouksessa päätettiin:
- Toimituksen edellytykset ja laajuus
- Jakosuunnitelma sisältäen mm: tilusten arviointi, uusi tilussijoitus, alustavat korvaukset,  tieoikeudet  (tieoikeuspäätöstä täydennetään tarpeen mukaan loppukokouksessa).
- Tilustenkäytön rajoitukset jakosuunnitelman vahvistumiseen ja palstojen vaihtumiseen asti. - vaihtuvien tilusten haltuunoton ajankohta päätetään lopullisen korvauskäsittelyn yhteydessä

Tilusten käytön rajoitukset:

Kiinteistönmuodostamislain 177 §:n mukaisesti tilusten käyttöä on rajoitettu seuraavasti. Metsän hakkuu myytäväksi, rakennusten rakentaminen ja maa-aineistenotto on luvanvaraista jakosuunnitelmassa vaihtuvaksi päätetyillä tiluksilla jakosuunnitelmapäätöksestä alkaen (16.8.2021). Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen tulee asianosaisten hakea toimitusmiehiltä kirjallista lupaa tai asiasta on sovittava kirjallisesti maanomistajien kesken. Rajoitukset ovat voimassa siihen asti, kunnes päätös jakosuunnitelmasta on laillistunut ja tilusten haltuunotto tapahtunut. Luovutettavilla alueilla olevat myrskyn kaatamat puut voi lähtötilanteen mukainen omistaja korjata pois. Myrskypuiden pois korjaamisesta pyydetään ilmoittamaan toimitusinsinöörille, jotta vaihtuvien puustojen määrä voidaan ajantasaistaa lopullisia korvauksia määritettäessä.

 

Toimituksen eteneminen

Jakosuunnitelmaan tehtiin toimituskäsittelyssä joitakin muutoksia ennen kokousta ja kokouksessa esitettyjen huomautusten johdosta. Jakosuunnitelmapäätökseen voi hakea muutosta maaoikeudesta, jona toimii Oulun käräjäoikeus.  Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään keskiviikkona 15.9.2021 viraston aukioloaikana.  Muutoksenhakuohje on tämän sivun liitteenä.

Asianosaille, joita kokouksessa tehdyt muutokset koskevat, lähetetään  lopullisen jakosuunnitelmapäätöksen mukaiset kartat ja asiakirjat.

Toimituksen maastotyöt uusien rajojen merkitsemiseksi aloitetaan riidattomilta osin viikolla 34. Uusien rajojen pyykityksessä tehdään vähäisiä rajasovituksia siten, että uudet rajat sijoittuvat tarkoituksenmukaisesti maastoon. Tästä syystä pinta-alat ja korvaukset voivat hieman tarkentua. Maastotöissä tarkistetaan vaihtuvilla rajoilla olevat säilyvät vanhat pyykit ja rakennetaan ne tarvittaessa uudelleen sekä merkitään ja avataan uudet rajalinjat. Vanhoilla rajoilla, jossa omistaja vaihtuu, rajalinja kepitetään jos se on epäselvä. Rajalinjoja ei avata, jos rajalla on oja. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä maastotyön tekijään Hannu Holappaan p. 040 574 8975. 

Tavoitteena on, että toimitus lopetetaan tänä vuonna, mikäli mahdollisesta muutoksenhausta ei muuta johdu.

 

Yhteystiedot:

Toimitusinsinööri

Juhana Cajanus

Puhelin 040 730 4165

Sähköposti juhana.cajanus@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).