Hyppää pääsisältöön

Kiinteistönmääritys 2015-496199, Toivakan kruununmaan vesialue

Toimitusnumero
2015-496199
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Toivakka

Toimituksen tarkoitus

Toimitusmääräys on annettu 21.1.2015, ja toimituksen suorittaminen on siirretty allekirjoittaneen vastuulle vuonna 2023. Toimituksen asiannumero on MMLm/1738/33/2015.

Toimituksen ja kokouksen tarkoitus on ratkaista Toivakan kunnassa sijaitsevan Toivakan kruununmaan vesialueen 850-893-876-1 ulottuvuus, eli mitkä palstat/vesialueet sille kuuluvat. Lisäksi ratkaistaan Toivakan valtionmaan 850-893-1-3 rajojen sisällä olevien tiettyjen lampien ja purojen/muiden vesialueiden kuuluminen joko yhteiseen vesialueeseen Toivakan kruunumaan vesialue 850-893-876-1-3, ympäröivään Toivakan valtionmaahan 850-893-1-3 tai muuhun kiinteistörekisterin yksikköön.

Tällä hetkellä mainitulla vesialueella on rekisterikartalla yhteensä 25 palstaa. Kaikki nuo palstat eivät välttämättä sille kuulu, ja siltä saattaa myös puuttua joitakin sille kuuluvia vesialueita.

Toimituksen yhteydessä voidaan tarvittaessa suorittaa maastokatselmus, ja tällöin toimituksessa pidetään myös jatkokokous. Vesialueiden kuuluminen tiettyyn kiinteistöön tai osakaskunnalle on kuitenkin mahdollista esittää pelkästään toimitusasiakirjoillakin. Asianosaisia pyydetään ilmoittamaan, mikäli haluavat antaa lausuntonsa ennen varsinaista toimituskokousta esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

 

Toimituksen aika ja paikka

Toimitus aloitetaan tiistaina 17.10.2023 klo 10:00 Toivakan kirjaston salissa (Iltaruskontie 4A, Toivakka). Asianosaisten poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Rekisteri-insinööri Kullervo Iivarinen, 050 461 3804, kullervo.iivarinen@maanmittauslaitos.fi

 

Lyhyt kooste arkistotutkimuksista

  • Vuonna 1842 kruunulle erotetusta liikamaasta muodostui Toivakan kruununmaa.
  • Vuonna 1850 merkittiin Maarekisteriin alueen isojako (arkistotunnus 10:4 (Jyväskylän maalaiskunta).
  • Vuonna 1896 kruunun maiden ulkorajojen käynti ja kartoittaminen merkittiin suoritetuksi (ark. 13:3, 13:4 ja 13:5 (Jyväskylän maalaiskunta)). Toivakan kruununmaan alueista erotettiin uudistiloja.
  • Vuonna 1904 mm. kruunun kalavesien sijainti määritetty ja vesipiirirajoja on käyty (ark. 10:62 (Jyväskylän maalaiskunta)). Kylien välisten kalavesien piirirajojen määritys.
  • Vuonna 1997 (ark. 5:970) on Toivakan kruununmaan vesialueen 850-893-876-1 osakkaat ja osakkuudet vahvistettu