Lieto-Forssa

Toimitusnumero
2015-499502, 2015-499504, 2015-499505
Toimituslaji
Lunastustoimitus

Lieto-Forssa voimajohtolinja

Toimitusnumero: 2015-499502, 2015-499504, 2015-499505

Lunastustoimitus voimajohtohankkeessa Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Ypäjän kunnan alueella.

Yleistä

Kyseessä on Fingrid Oyj:n voimajohtohanke, jossa rakennetaan uusi 400 kV + 110 kV:n voimajohto välille Liedon kunnan Ankan kylässä olevalta Liedon muuntoasema nimiseltä tilalta RN:o 9:0 ja päättyy Forssan kaupungin Talsoilan kylässä olevalle Forssan muuntoasema nimiselle tilalle RN:o 1:426.  Johdon kokonaispituus on n. 67 km.

Lunastuslupa

Valtioneuvosto on antanut Fingrid Oyj:lle 29.01.2015 lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan hankkia pysyvä käyttöoikeus 400 kV + 110 kV sähkönsiirtojohtoja ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin. Lunastusluvan myöntämisen perusteella on Maanmittauslaitoksessa tullut vireille lunastustoimitus.

Lunastustoimituksen alkukokous

Kyseiseen voimajohtolinjaan liittyvä alkukokous ennakkohaltuunoton suorittamiseksi on pidetty Forssan kaupungin osalta 14.04.2015 (tn:o 2015-499502), Jokioisten kunnan osalta (tn:o 2015-499504) ja Ypäjän kunnan osalta 15.04.2015 (tn:o 2015-499505). Toimituksen hakijalle Fingrid Oyj:lle on edellä mainittujen kuntien (Forssa, Jokioinen, Ypäjä) osalta myönnetty ja päätetty haltuunotto-oikeus voimajohtolinjan rakentamista varten.

Lunastustoimitusten jatkokokoukset

Lunastustoimitusten jatkokokoukset (Forssa, Jokioinen, Ypäjä) on pidetty 07.08.2018.

Lunastustoimitusten loppukokoukset

Lunastustoimitusten loppukokoukset (Forssa, Jokioinen, Ypäjä) on pidetty keskiviikkona 19.12.2018.

Lisätietoja tarvittaessa allekirjoittaneelta toimitusinsinööriltä.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Hämeenlinnan palvelupiste

Toimitusinsinööri Lasse Ojala,

puh. 040 7793 764

lasse.ojala@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).