Ratatoimitus Tampere-Seinäjoki rataosalla, Parkano ja Kihniö

Toimitusnumero
2015-506096
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kihniö
Parkano

Toimituksen tarkoitus

Liikennevirasto on hakenut ratatoimituksia mm. Tampereen - Seinäjoen väliselle rataosuudelle. Toimitusten ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen. Kyseinen rautatiealue on muodostettu 1970-luvulla suoritetussa lunastustoimituksessa. Tämän jälkeen rajamerkkejä on hävinnyt huomattavassa määrin rautatiealueen rajoilta tai rajan paikka on muuten epäselvä.

Toimituksessa nro 2015-506096 käsitellään Parkanon kaupungin  alueella Parkanon aseman kohta ja siitä pohjoiseen jatkuva alue sekä Kihniön kunnan kohdan rata-alue.

Tässä toimituksessa ei käsitellä minkään uuden rataosuuden rakentamista eikä sellaisesta ole suunnitelmaa.

Sivun oikeassa laidassa on linkki rautatiealueiden rajaamisista kertovalle sivustoille.

 

Toimituksen maastotyöt on tehty 2015-2017. Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit. Hävinneiden rajamerkkien paikalle rakennetaan rata-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen välisille rajoille uudet putkipyykit. Kiinteistön ja rata-alueen väliselle rajalle rakennetaan muualle muovipaalut entisten hävinneiden rajamerkkien paikalle.

Kokous

Toimituksessa pidettiin kokous torstaina 26.10.2017 klo 9.30 Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa. Siinä käsiteltiin maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit. Tehtiin myös eräitä tilusjärjestelyjä, muodostettiin rata-alueelle uusia lunastusyksiköitä mm. liikennepaikkojen kohdille ja perustettiin rata-alueyksikköä varten tarvittavia tieoikeuksia mm. sellaisiin kohtiin, jossa olemassa oleva tie on jo nyt rata-alueen ulkopuolella. Samalla käsiteltiinn em. alueiden osalta korvauskysymykset.

Toimituskartta näkyy liitetiedostona (alla).

Toimitus lopetettiin kokouksessa 26.10.2017 ja sen valitusaika päättyy maanantaina 27.11.2017.


Kokoukseen kutsutaan erikseen ne maanomistajat, joita asia koskee. Valtio (ELY-keskus) vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista. Nykyisin Pirkanmaan ELY-keskus edustaa radanpitäjää ratatoimituksessa.

 

Toimitusinsinööri Hannu Toola

puh. 040 801 7397

hannu.toola (at) maanmittauslaitos.fi