Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastus Peltomäki ( Iisalmi ) - Kiuruveden raja

Toimitusnumero
2015-519418
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Iisalmi

Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n voimajohtolinja Peltomäki ( Iisalmi ) - Kiuruvesi on rakennettu vuosina 1970-1971 . Johdon omistaja on tehnyt  50 vuoden vuokrasopimukset maanomistajien kanssa johdon pitämisestä ja vuokrasopimukset päättyvät 2020-2021.

Johto on todettu kuntotarkastuksissa huonokuntoiseksi ja johto tullaan uusimaan välillä Peltomäki-Kurenpolvi talvikaudella 2016-2017  ja välillä Kurenpolvi-Kiuruvesi talvikaudella 2017-2018.

Vuokrasopimuksien mukainen voimajohtoalue on käsittänyt 27 m leveän johtoaukean ja sen molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Uusi linja toteutetaan teräsputkipylväin, pylväspaikat muuttuvat, johtoaukean leveydeksi tulee 26 m ja sen molemmin puolin tulee 10 m leveät reunavyöhykkeet.

Savon Voima Verkko Oy on saanut uusittavalle 110 kV:n  voimajohdolleen valtioneuvostolta lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan 14.4.2016. Jatkossa johdon pitäminen ei tule enää perustumaan vuokrasopimuksiin, vaan johdon omistajalle perustetaan  lunastusluvan nojalla  käynnissä olevassa lunastustoimituksessa TN:o 2015-519418  pysyvä oikeus voimajohdon pitämiseen  eli rasitettuihin kiinteistöihin tulee jatkossa kohdistumaan käyttöoikeudensupistus voimajohdon kohdalla.

Lunastustoimituksessa määrätään ne korvaukset, jotka johdon omistajan Savon Voima Verkko Oy:n tulee suorittaa niille maanomistajille, joiden tiluksiin voimajohtoon liittyvä käyttöoikeuden supistus tulee kohdistumaan ja joille hankkeesta aiheutuu mahdollisesti vahinkoa tai haittaa.

Lunastustoimituksen alkukokous on 25.8.2016 klo 10.00. 

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta saatte esitteestä, joka avautuu oikealla olevasta linkistä "tietoa voimajohtoalueen lunastuksesta -esite".

Yhteystiedot:

Maanmittauslaitos ( lunastustoimitus )  ;  toimitusinsinööri Jukka Rissanen, puhelin 0400 719024 , sähköposti jukka.rissanen[at]maanmittauslaitos.fi

Savon Voima Verkko Oy ( lunastaja ) ;  ympäristösuunnittelija Arvi Kääriäinen, puhelin 044 7237411, sähköposti arvi.kaariainen[at]savonvoima.fi

Konsultointi Antti Pitkänen Ky ( suunnittelu ) ;  Antti Pitkänen , puhelin 044 2928716, sähköposti ana.pitkanen[at]luukku.com