Hyppää pääsisältöön

Alueellinen tietoimitus - Pornainen, Laukkosken luoteisosa

Toimitusnumero
2016-526090
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Pornainen


Toimitusalue

Toimitusalue on Laukkosken luoteisosa ja sitä rajaavat etelässä Helsingintie ja idässä Rantalantie, lännessä kunnanraja ja pohjoisessa Laukkosken kylän raja. Alueen rajaus ilmenee liitteenä olevasta kartasta. Jos kiinteistöösi kuuluu useita palstoja, voi toimitus koskea vain osaa niistä.

Tietoimituksen asiat

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Tässä tarkoituksessa tehdään tämä alueellinen yksityistietoimitus, jonka tavoitteena on järjestellä alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan todellisia kulkutarpeita ennestään oleva tieverkolla.


Toimituksen lopputuloksena saadaan tarpeelliset kulkuoikeudet merkityiksi sijainnin ja leveyden kannalta yksikäsitteisinä käyttöoikeusyksikköinä kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Toimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä, joilla on tiluksia toimitusalueella tai joilla on tieoikeus toimitusalueella.


Toimituksessa ei käsitellä sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuu uuteen alueeseen eikä myöskään tieasiaa, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta. Tietoimitusalueen tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan. Toimituksessa tehdään käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, joten toimituksessa ei määrätä tieyksiköitä eikä korvauksia.

Toimitusmenettely

Maanmittauslaitos on toimituksen ensi vaiheessa kuullut kiinteistöjen omistajia sekä joitakin viranomaisia. Kuulemisessa oli omistajia pyydetty merkitsemään karttaotteelle kiinteistön kulkemiseen tarpeelliset tieyhteydet ja palauttamaan kartta maanmittauslaitokseen.

Kuulemisen perusteella ja nykyisiä teitä käyttäen on maanmittauslaitoksessa laadittu tämän toimitusalueen tieverkoston järjestelysuunnitelma. Suunnitelma on esitetty liitteenä olevalla toimituskartalla. Järjestelysuunnitelma käsitellään toimituskokouksessa, josta tiedotetaan kiinteistöjen omistajille.

Toimituskokous pidetään Pornaisten kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Kirkkotie 176, Pornainen, tiistaina 14.3.2023 klo 12.

 

Muutosehdotukset

Maanomistajat ja tien käyttäjät voivat esittää muutosehdotuksia/vaatimuksia esitettyyn tiejärjestelysuunnitelmaan. Nämä ehdotukset päivitetään alla olevaan tiejärjestelykarttaan. Muutosehdotuksia tulee yleensä runsaasti, joten kartta kannattaa katsoa läpi omalta osalta vielä ennen kokousta. Kaikki tehdyt muutosvaatimukset käsitellään toimituskokouksessa, jossa ne joko hyväksytään tai hylätään. Tieoikeuksista voi myös sopia toimituskokouksessa, jos kaikki osapuolet ovat paikalla.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Tuuli Laine

puh. 050 4624600

tuuli.laine(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).