Maantietoimitus 2016-527342 rajan määräämiseksi

Toimitusnumero
2016-527342
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Rovaniemi

Toimituksen tarkoitus

Toimituksessa käsitellään Kuoksajärvi Mt 19688 ( 698-895-2-33 Kuoksajärvi) Rovaniemen

kaupungissa tiealueen rajojen määrääminen.

Tiealueella on aiemmin suoritettu yleistietoimituksia, joissa tiealuetta on ennestään lunastettu.

Toimituksen tarkoituksena on nykyisen tiealueen rajaaminen ja kiinteistöjen tiealueelle

ulottuvien rajojen selvittäminen sekä muut rajaamistoimituksen vuoksi tarpeelliset

toimenpiteet.

Toimituksen yhteydessä suoritetaan tarpeelliset rajankäynnit ja rajamerkkien siirrot sekä

tarvittavat tilus- ja yksityistiejärjestelyt. Tiealueen mittaus ja rajojen selvittämisen maastotyöt

on etukäteen suoritettu.

Mikäli tiealue on joiltakin kohdin levennyt, tulee toimituksessa käsiteltäväksi leventymisestä

johtuvat korvauskysymykset.

Asianosaisia kehotetaan esittämään mahdolliset rajankäyntejä, korvauksia, tilusjärjestelyjä

yms. asioita koskevat vaatimuksensa ja huomautuksensa toimitusinsinöörille etukäteen

taikka viimeistään kokouksessa. Ratkaisut tehdään kokouksessa. Korvaukset tutkitaan

ja ratkaistaan viran puolesta, vaikka niitä ei erikseen vaadittaisi. Kokouksen yhteydessä

suoritetaan tarvittaessa katselmus tiealueella.

Huomioitavaa Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat

erityisen oikeuden haltijat (esim vuokralaiset), joita toimitus koskee (lunastuslain 16 §).

Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta toimitus

koskee. Jos kokouksesta on tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka

asianosainen olisikin poissa kokouksesta.

 

Toimitusinsinööri Heikki Kaikkonen

Puhelinnumero +358 50 431 8921

Sähköposti heikki.kaikkonen@maanmittauslaitos.fi