Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus, joka koskee maantien 3051 (Hattulantie) parantamista rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie, Hattula

Toimitusnumero
2016-527480
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Hattula

Taustaa

Liikennevirasto on 11.3.2016 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään nro LIVI/2129/040101/2015. Kyseessä on maantietoimitus, joka koskee maantien 3051 (Hattulantie) parantamista rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie, Hattulan kunnan alueella.

Toimitusmäärys on annettu 23.3.2016. Toimituksen hakijana on Uudenmaan ELY-keskus.

Toimituksen alkukokous ja haltuunotto

Alkukokous pidetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 10:00 Juteinitalossa Parolassa osoitteessa Kauppatie 3, Hattula. Kokouksen yhteydessä suoritetaan maantielain 56 §:n tarkoittama haltuunottokatselmus, jossa tiesuunnitelman osoittamat alueet otetaan tienpitäjän haltuun ja tienpitäjä saa oikeuden rakentamistoimenpiteiden aloittamiseen. Haltuun otettujen alueiden rajat merkitään maastoon sinivärisin puupaaluin ennen kokousta.

Rakentaminen

Rakennustyöt alkavat keväällä 2016. Haltuunottoalue on työalue, jonka yli ei rakentamisen aikana tulla. Omaisuudelle aiheutuvista työnaikaisista vahingoista on ilmoitettava heti urakoitsijan edustajalle. Työnaikaisten vahinkojen korvaaminen ja toteennäyttäminen on varsin hankalaa, ellei niitä ole heti vahingon tapahduttua kirjattu tai sovittu tienpitäjän kanssa.

Kevyen liikenteen väylän rakentamishanke toteutetaan Liikenneviraston, Hattulan kunnan sekä Elenia Lämpö Oy:n Elenia Sähkö Oy:n ja Aina Com Oy (johtojen- ja laitteiden siirto) yhteisrahoitteisena hankeena. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Toimitusmenettely ja korvaukset

Maantietoimitus tehdään nk. yksivaiheisena toimituksena, jossa lunastetaan ja korvataan tarvittavat maa-alueet. Lisäksi käsitellään maantiestä ja sen parantamisesta johtuvien haittojen ja vahinkojen korvaukset.

Korvausmenettelystä kerrotaan alkukokouksessa tarkemmin. Lunastettava omaisuus ja lopulliset korvaukset selviävät vasta rakentamisen jälkeen.

Lunastettavan omaisuuden omistajalla on lain mukaan oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunastustoimikunta, joka koostuu toimitusinsinööristä ja kahdesta uskotusta miehestä, tutkii ja ratkaisee korvauskysymykset viran puolesta. Näin ollen aikanaan erillistä korvausvaatimusta ei tarvitse välttämättä tehdä, mutta vaatimuksen tekeminen voi olla tarpeellinen monessa tapauksessa haitta- ja vahinkokysymysten esille tuomiseksi.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Liisa Teppo, Maanmittauslaitos ARTO Eteläinen

040 801 1328, sähköposti liisa.teppo(at)maanmittauslaitos.fi