Skärgårdshavets nationalpark skyddområdefastighetsbildningsförrättning/Saaristomeren suojelualuekiinteistön muodostamistoimitus

Toimitusnumero
2016-532654
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Kemiönsaari

Bakgrund

Forstsyrelsen har ansökt en skyddsområdefastighetsbildningsförrättning från lantmäterieverket. I förrättningen ska områdena som tillhör Skärgårdshavets nationalpark bildas till en registerenhet som heter Skärgårdhavets nationalpark skyddsområdefastighet (i båda kommun Kimitoön och Pargas). Vid förrättningen ska Skärgårdshavets nationalparks yttre fastighetsrån mätas, rålinjer märke ut och öppnas (med hjälp av GPS-mätning). Rågång behövs när råmärken har försvunnit eller om råns sträckning annars är oklar. Rån i Skärgårdshavets nationalparks skogsmarksområden ska ta öppnas till 1,5 meters bredd. När den föregående skede är färdig, ska Forststyrelse laga anmärkningar i sin sida, närheten på rån som visar skyddsområdet.  Vid förrättningen ska också olika fastigheträtter som påverkar till Skärgårdshavets nationalpark områden behandlas t.ex vägrätter och specialrätter.

Alla dessa åtgärder ska behandlas i förrättningssammanträde, var besluten är gjorde av förrättningsmännen (förrättningsingenjör med två godemän) efter att man har hört sakägarna. Förrättningen avslutas i våren 2018. I denna websidan publiceras dokumenten som tillhör förrättningen, bl.a. förrättningsprotokoll.

Taustaa

Metsähallitus on hakenut Maanmittauslaitokselta suojelualuekiinteistön muodostamista. Toimituksessa muodostetaan suojelualuekiinteistö Saaristomeren kansallispuiston alueista Kemiönsaaren ja Paraisten kuntien alueelle. Toimituksen yhteydessä mitataan alueiden ympärysrajat (kiinteistörajat), rajapyykit, satelliittipaikannuksella ja rajalinjat merkitään maastoon. Ympärysrajoilla mahdolliset kadonneet rajamerkit rakennetaan ja niiden osalta tehdään rajankäynnit. Metsärajat aukaistaan 1,5 metrin leveyteen Maanmittauslaitoksen toimesta. Rajojen ollessa selvät, Metsähallitus tekee suojelualuemerkinnät maastoon suojelualueen puolelle. Toimituksessa käsitellään myös muodostettavaan suojelualuekiinteistöön liittyvät kiinteistöoikeudet (mm. tie- ja erityiset oikeudet).

Kaikkia edellä mainittuja toimenpiteitä käsitellään toimituskokouksissa, jossa myös tehdään niihin liittyvät päätökset asianosaisten kuulemisen jälkeen. Toimituksen arvioitu lopetusajankohta on kevät 2018. Tällä sivulla julkaistaan toimitukseen liittyviä asiakirjoja mm. toimituksen kokouspöytäkirjat.

 

Aktuelt/Ajankohtaista

Första förrättningssammanträde har hållits i den 22 Februari 2017. I sammanträde beslutades att förrättningen ska påbörjas. Protokollen från förrättningssammanträde ska komma till websidan 20.3.2017 och skickas också till de som har begärt den . Toimituksen aloituskokous pidettiin 22. helmikuuta 2017. Kokouksessa tehtiin päätös toimituksen aloittamisesta. Toimituspöytäkirja tulee internetsivulle 20.3.2017 ja lähetetään myös sitä pyytäneille.   

 

Kontakt uppgiffter / Yhteystiedot

Förrättningsingenjör/Toimitusinsinööri: Reijo Kiviniemi, 040 765 2915

Kartläggare/Kartoittaja: Mikko Suominen 040 073 8010

E-post/sähköpostit: etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Forststyrelsen /Metsähallitus

Rikstäckande kontaktperson/Valtakunnallinen yhteyshenkilö: Kari Parkkila, 040 565 8740

Objektens kontaktperson/Kohteen yhteyshenkilö: Harri Korkeamäki, 040 359 1834

E-post/sähköpostit: etunimi.sukunimi@metsa.fi