Hyppää pääsisältöön

Varesneva - Keskikylä 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2016-544675
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Pyhäjoki

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Maanmittauslaitos on 28.11.2016 myöntänyt lunastusluvan Puhuri Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Pyhäjoen kaupungissa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Toimitus käsittää yhden johdon:

  • Uusi 110 kV johto välillä Varesneva - Keskikylä. Pituus n. 8,0 km. Lunastusalue kattaa 26 metriä leveän johtoaukean sekä 10 metriä leveät reunavyöhykkeet (10+26+10m).

Hankkeen tarkoituksena on liittää Parhalahden tuulivoimapuisto kantaverkkoon. Linja on valmistunut syksyllä 2020. Haltuunotto on tapahtunut lunastajan ja maanomistajien välisillä sopimuksilla.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimituksen aiemmat vaiheet

  • Alkukokous 19.11.2020

Toimituksen tulevat vaiheet

Vaatimukset korvauksista ja maastokatselmuksista tulee toimittaa toimitusinsinöörille kirjallisesti 6.1.2021 mennessä. Maanomistajan kannattaa esittää vaatimus erityisesti hankkeesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja haitoista. Korvaukset määrätään viran puolesta ilman vaatimustakin.

Seuraava kokous järjestetään mahdollisimman pian, kokouksen järjestäminen on viivästynyt hankalan koronatilanteen vuoksi.

Yhteystiedot

  • Toimitusinsinööri Samu Viitanen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
  • Puhelin 050 518 9007
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.