Hyppää pääsisältöön

Metsälamminkangas-Vuolijoki 110 kV voimansiirtojohto, Kajaani, Vaala

Toimitusnumero
2017-551179
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kajaani
Vaala

Lunastustoimitus on tullut vireille valtioneuvoston 16.2.2017 antaman lunastuslupapäätöksen perusteella. Luvassa LähiTuuli Oy on saanut luvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen rakennettavaa Metsälamminkangas-Vuolijoki 110 kV voimansiirtojohto varten Kajaanin kaupungissa ja osin Vaalan kunnassa. Samalla yhtiölle on myönnetty ennakkohaltuunottolupa (lupa alla liitteenä).

Lunastuslupa on myönnetty LähiTuuli OY:lle mutta tämä on luovuttanut elokuussa 2019 oikeutensa OX2 AB:lle, joka on luovuttanut ne edelleen Loiste Sähköverkko Oy:lle. Tämä on muuttanut nimensä 13.8.2019 Kajave OY:ksi, joka on nykyinen lunastusoikeuden haltija.
Lunastusluvan nojalla lunastaja on saanut oikeuden lunastuksen toimeenpanoon ja omaisuuden ennakkohaltuunottoon.
Johtoa varten lunastettavat käyttöoikeuden rajoitukset ilmenevät lunastuslupapäätöksestä. 

Toimituksessa on tarkoituksena lunastaa pysyvä käyttöoikeus voimansiirtolinjojen vuoksi tarpeellisiin alueisiin. Lisäksi käsitellään korvausten määrääminen maanomistajille hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.
 

Hankkeen kuvaus

Uusi johto alkaa Vaalan kunnan puolelta Metsälamminkankaalta tilalta Toppila 785-408-1-120  ja päättyy Vuolijoen (Otanmäen) sähköasemalle tilan Sähköhumppi 205-417-50-1  alueelle.
Uusi voimajohto sijoittuu koko matkalla nykyisen Finfgrid Oyj:n 400 kV voimajohdon (Pyhäselkä-Vuolijoki) rinnalle. Voimajohdon kokonaispituus on yhteensä 31 km. Johtoaukean leveys on 26 m ja sen molemmin puolin on 10 m reunavyöhykkeet eli koko johtokadun leveys on 46 m.

Johdon rakentamisen tutkimustyöt maastossa aloitettiin syksyn 2019 aikana. Puuston poisto hoidedettiin talvella 2020 ja  johdon rakentaminen alkoi syksyllä 2020 (elo-syyskuussa). Johdon rakentaminen on valmistunut kesällä 2021. Urakoitsija on ollut Eltel Networks Oy.  

Ajankohtaista toimituksesta

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin to 26.9.2019 klo 9:30 alkaen Kajaanissa Atiman kokoustiloissa (Lönnrotinkatu 2). Kokouksessa mm. selostettiin voimansiirtolinjahanke, lunastustoimitusmenettely ja korvausperiaatteet sekä käsiteltiin ennakkohaltuunottoa ja ennakkokorvauksia koskevat asiat ja suoritettiin haltuunottokatselmus. Haltuunottoluetteloon ei tullut sanottavia muutoksia. Ennakkokorvauksia ei määrätty. Haltuunoton jälkeen lunastaja saa oikeuden ryhtyä rakentamistoimiin, ellei se ole saanut oikeuksia jo maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen. 

Jatkokokous pidetään keskiviikkona 13.10.2021 klo 9:30 alkaen Kajaanissa Atiman kokoustiloissa.  Kokouskutusun yhteydessä on lähetetty tiedot lunastettavista alueista ja toimituskartaluonnos ao. kiinteistönomistajille, joita lunastukset koskevat.  Kokouksessa mm. todetaan käyttöoikeudellea lunastettavat alueet, selostetaan korvausasioita ja suoritetaan tarvittaessa katselmus maastossa sekä käsitellään muut tarpeelliset asiat. 

Mahdolliset korvausvaatimukset ja katselmustarpeet on pyydetty lähettämään ja ilmoittamaan toimitusinsinöörille ennen kokousta, viimeistään pe 8.10.2021.      

Päätökset korvauksista ja kaikista lunastustoimituksessa käsiteltävistä asioista tehdään loppukokouksessa, joka pyritään pitämään talvella 2021/2022 (alustavataikataulu). Siitä tiedotetaan erikseen asianosaisille kutsukirjeillä.  
Toimitusmenettely selviää liitteenä olevasta voimajohtoalueen lunastus -esitteestä.

Kokouksen pöytäkirja lähetetään maanomistajille pyydettäessä.  

 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (lunastustoimitus)
- Toimitusinsinööri Juha Kemppainen,   Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo,  puh 0400 286561,  juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi 

Lunastajan edustaja
- Matti Hautero     Rejlers Finland Oy   +35840 801 1558    matti.hautero@rejlers.fi

Urakoitsijan Eltel Networks Oy:n edustajat
-  projektipäällikkö  Konrad Okroj      040 311 2315    konrad.okroj@eltelnetworks.com
-  työmaapäällikkö  Jouni Myllymäki   040 311 2314   jouni.myllymaki@eltelnetworks.com