Valtatien 8 parantaminen Mynämäen keskustan kohdalla

Toimitusnumero
2017-552155
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Mynämäki

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut maantietoimitusta.

Valtatien 8 Turku-Pori parannushankkeessa Mynämäen keskustan kohdalla Yläneentien liittymän paikka on siirretty sekä Asemantien, Lepistöntien ja Vihtamäentien liittymiä on parannettu. Yksityistie- ja maatalousliittymiä valtatielle on poistettu. Parannushanke perustuu Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) 21.12.2015 vahvistamaan tiesuunnitelmaan.

Maantietoimitus tarvitaan tien parantamista varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastamiseksi sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Maantietoimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Maantietoimitus-esite ja tiesuunnitelmakartat ovat liitteinä.

Toimituksen ja hankkeen vaiheet

Maantietoimitus on aloitettu kokouksella 20.4.2017. Kokouksen yhteydessä vahvistuneen tiesuunnitelman mukaiset alueet otettiin tienpitäjän (valtion) haltuun ja rakentaminen alueella pääsi alkamaan. Rakennustyön alaisena olleet tienosat on saatu valmiiksi ja tieosat on luovutettu yleiseen liikenteeseen 30.10.2018.

Toimituksen asianosaisia informoidaan ja kuullaan kirjallisesti. Asianosaisille 9.6.2021 lähetetty materiaali on liitteenä. Kiinteistön omistaja tai muu asianosainen voi halutessaan tehdä kirjallisen korvausvaatimuksen. Kirjalliset korvausvaatimukset tulee olla toimitusinsinöörillä viimeistään maanantaina 5.7.2021.

Lunastustoimikunta tekee toimituksen kohdealueella katselmuksen. Asianosainen voi halutessaan osallistua katselmukseen. Katselmukseen tulee ilmoittautua toimitusinsinöörille.

Toimitusinsinööri lähettää kirjallisen kutsun seuraavaan kokoukseen. Kokous pidetään maastokatselmusten jälkeen, kun lunastustoimikunta on saanut korvauspäätökset ja muut toimitukseen liittyvät asiat valmisteltua.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri Anna Maria Mäenpää, puh. 040 564 6186, annamaria.maenpaa@maanmittauslaitos.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hakija, tienpitäjä)

Maanhankintavastaava Petteri Koskinen, puh. 040 083 8063, petteri.koskinen@ely-keskus.fi