Kantatien 63 parantaminen Evijärven ja Inan välillä

Toimitusnumero
2017-552947
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Evijärvi

Päivitykset:

- Alustava toimituskartta lisätty sivulle 27.1.2021

 

Toimituksen kohde:

Toimitus koskee kantatien 63 parantamista ja leventämistä Evijärven ja Inan välillä n. 13,6 km:n matkalla. Toimituksessa on tarkoitus lunastaa tietarkoituksiin tarvittavat alueet.

 

Toimituksen aikataulu:

- Alkukokouksessa (25.4.2017) on suoritettu paalutetun tiealueen haltuunotto sekä maastokatselmus tarpeellisin osin.
- Tämän jälkeen suoritetaan tien parannustyöt, joiden pitäisi olla valmiina lokakuussa 2018.
- Parannustöiden jälkeen voidaan aloittaa tiealueen pyykitys. Parannustyön takia poistuneet pyykit rakennetaan tällöin uuden tiealueen rajalla.
- Tämän jälkeen maanomistajille lähetetään korvausvaatimuslomakkeet, joilla he voivat ilmoittaa mahdolliset korvausvaatimuksensa. Vaatimusten jättämisen jälkeen pidetään tarvittaessa maastokatselmus tai jatkokokous.
- Lopuksi pidetään loppukokous, jossa päätetään korvauksista ja lopetetaan toimitus.

 

Yhteyshenkilöt:

Rakennuttaja:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Janne Ponsimaa (projektipäällikkö), 040-7746425, janne.ponsimaa@ely-keskus.fi
- Maj-Britt Finne, 040 5723820, maj-britt.finne@ely-keskus.fi

Rakennuttajakonsultti:
Ramboll CM Oy
- Janne Luomaoja (projektipäällikkö), 040-7033647, janne.luomaoja@ramboll.fi

Pääurakoitsija:
Suomen maastorakentajat Oy
- Matti Helaakoski (projektipäällikkö), 0400-589830, matti.helaakoski@maastorakentajat.fi

Toimitusinsinööri
- Harri Pajula, 040 8017885