Kevytväylän rakentaminen välille Vilpee - Viljakkala

Toimitusnumero
2017-556799
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Ylöjärvi

Tietoa toimituksen kohteesta ja sisällöstä

Maantietoimitus koskee kevyen liikenteen väylän rakentamista maantien 276 varteen välille Vilpee - Viljakkala.

Toimituksessa pidettiin alkukokous 11.7.2017 ja silloin tapahtui hanketta varten tarvittavien alueiden haltuunotto .

Toimituksessa lunastetaan tiehanketta varten tarvittavat alueet sekä  käsitellään  hankkeesta aiheutuvat korvausasiat. Lisäksi käsitellään mm. tarpeelliseksi osoittautuvat rajankäynnit sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyt.

Toimituksen lopulliset päätökset mm. alueiden lunastamisesta ja korvauksista tehdään loppukokouksessa rakennustöiden ja toimitukseen kuuluvien mittaustöiden valmistuttua. Korvauksille lasketaan 6 % vuotuista korkoa alkukokouksesta (haltuunotosta) lähtien. Ennen loppukokousta on mahdollista pitää välikokous, jonka jälkeen voi tehdä korvausvaatimuksia.

Alkukokouksessa ilmoitettiin määräaika ennakkokorvausvaatimuksille.  

Rakennustyöt ovat valmistuneet. Maastomittaukset on  tehty Maanmittauslaitoksen toimesta.

Toimituksessa pidettiin ns. välikokous 21.8.2019 Viljakkalan seurojentalolla. Kutsukirjeet on lähetetty alueen maanomistajille. Asianosaisilta saatiin jonkin verran korvausvaatimuksia, mutta korvaukset lunastettavasta omaisuudesta määrätään, vaikka korvausvaatimusta ei olisi tehtykään.

Saapuneet korvausvaatimukset on toimitettu ELY-keskuksen edustajalle vastineen antamista varten. 

Toimituksen loppukokous pidetään, kun korvauskäsittely on saatu tehdyksi. Syksyllä 2020 pidettiin katselumuksia ja saatiin vielä korvausvaatimuksia. Loppukokouksessa annetaan päätökset korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista. Loppukokous jää vuodelle 2021 ja pyritään pitämään kesään mennessä, mikäli koronatilanne  vain sallii.

YHTEYSTIETOJA:

ELY-keskuksen edustajana toimituksessa:

Jouko Sivula
 Puhelin: 040 744 7857
 jouko.sivula@ely-keskus.fi

Toimitusinsinööri
Hannu Toola
Maanmittauslaitos, Kauppakatu 12, 39500 Ikaalinen
Puhelin: 040 801 7397
Sähköposti: hannu.toola@maanmittauslaitos.fi
 

 

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).