Hikiä-Orimattila

Toimitusnumero
2017-557398, 2017-557438, 2017-557441, 2017-557445
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hausjärvi
Orimattila
Hollola
Kärkölä
Mäntsälä

Hikiä-Orimattila

Toimitusnumerot

2017-557398, 2017-557438, 2017-557441, 2017-557445

 

Lunastustoimitus voimajohtohankkeessa Hausjärven kunnan, Kärkölän kunnan, Mäntsälän kunnan, Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin alueella.

Yleistä

Kyseessä on Fingrid Oyj:n voimajohtohanke, jossa rakennetaan uusi 400 kV + 110 kV:n voimajohto välille Hikiän sähköasema - Pennalan sähköasema. Hikiän ja Iso-Hennan välillä oleva vanha voimajohto puretaan ja korvataan uudella voimajohdolla. Iso-Hennan ja Pennalan välille rakennetaan voimajohto uuteen maastokäytävään.

Lunastuslupa

Valtioneuvosto on antanut Fingrid Oyj:lle 31.08.2017 lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan hankkia pysyvä käyttöoikeus 400 kV + 110 kV sähkönsiirtojohtoja ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin.

Lunastustoimituksen alkukokous

Kyseiseen voimajohtolinjaan liittyvä alkukokous ennakkohaltuunoton suorittamiseksi on pidetty Mäntsälän kunnan osalta 03.10.2017 Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa (tn:o 2017-557438), Orimattilan kaupungin ja Hollolan kunnan osalta 04.10.2017 Orimattilan kaupungintalon valtuustosalissa (tn:o 2017-557445), Hausjärven kunnan osalta 04.10.2017 Hausjärven kunnantalon valtuustosalissa (tn:o 2017-557398) ja Kärkölän kunnan osalta 10.10.2017 Kärkölän kunnantalon valtuustosalissa (tn:o 2017-557441).

 

Ennakkohaltuunotto

Alkukokoukset on pidetty ja ennakkohaltuunotto on julistettu päättyneeksi. Lukuun ottamatta niitä tiloja, joille on määrätty ennakkokorvauksia maksettavaksi. Näiden tilojen osalta ennakkohaltuunotto on päättynyt, kun toimituksessa määrätyt ennakkokorvaukset on maksettu. Toimituskokousten pöytäkirjat ovat tämän nettisivun liitteinä.

 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Hämeenlinnan palvelupiste

Toimitusinsinööri Lasse Ojala

040 7793 764

lasse.ojala@maanmittauslaitos.fi