Alueellinen tietoimitus Pöytyä TN:o 2017-559156

Toimitusnumero
2017-559156
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Pöytyä

 

Maanmittauslaitos on määrännyt suoritettavaksi alueellisen tietoimituksen, jonka tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Toimituksen lopputuloksena on tarkoitus saada kiinteistöjen ja yhteisten alueiden kaikki tarpeelliset kulkuoikeudet merkityiksi yksiselitteisesti kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Toimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia tai tieoikeus toimitusalueella.

 

Perustiedot

Toimitusalue käsittää pääasiassa Pöytyän Kyrön kaava-alueen. Aluerajaus on merkitty oheiseen vaikutusaluekarttaan. Alueen pinta-ala on noin 322 hehtaaria ja kiinteistöjä alueella on noin 790 kpl.

 

Toimituksen vaikutus alueen kiinteistöihin 

Vaikutusalueen kiinteistöt sijaitsevat Pöytyän kunnan Kyrön kaava-alueella. Pääsääntöisesti kiinteistöjen kulkemiset on tarkoitettu asemakaavaan merkittyjä kaavateitä pitkin, joten tämä toimitus ei aiheuta kiinteistölle mitään muutoksia kulkemisen suhteen.

Muutamalle kiinteistölle kulku on osoitettu muualta kuin kaavatien kautta. Näille kiinteistöille on perustettu tieoikeus kiinteistörekisteriin ja perustetut tieoikeudet ilmenevät järjestelysuunnitelmasta.

 

 

Ajankohtaista

Alueellinen tietoimitus on tullut vireille 26.6.2017.

Kokous pidetään 30.11.2017 klo 9:00 Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosalissa os. Kehityksentie 6 Kyrö.

Toimitus on rekisteröity 4.1.2018.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Pekka Heino, puh. +358407463240, sähköposti: pekka.heino@maanmittauslaitos.fi

Toimitusvalmistelija Armi Lieskivi puh. +358408017862,sähköposti: armi.lieskivi@maanmittauslaitos.fi