Hyppää pääsisältöön

Nellimintien parantaminen

Toimitusnumero
2017-559441
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Inari

Toimituksen vireilletulo  aloittaminen

Lapin ELY-keskus on hakenut maantietoimitusta 27.6.2017. Maantietoimitus on aloitettu 26.9.2017, jolloin maantiealueet on otettu tienpitäjän haltuun. Maantiealueen lunastaminen ja haltuunotto perustuu tiesuunnitelmaan. Maantietoimitusta jatketaan sen rakentamisen jälkeen.

Maantietoimituksen jatkaminen

Maanmittauslaitos on suorittanut kesällä 2020 alueella mittaus- ja kartoitustöitä. Maastotöissä on mitattu maantiealueen rajat ja rakennettu tarpeellisilta osin kadonneet rajamerkit uudestaan. Maastotöistä on vastannut kartoittaja Keijo Ylitalo.

Toimitukseen liittyvät maastokatselmukset pidetään tiistaina 9.11.2021 klo. 10:00, aloituspisteenä Nellimin satama-alueen parkkipaikka.

Loppukokous pidetään torstaina 11.11.2021 Hotelli Ivalon auditoriossa klo. 10:00 alkaen.

 

Korvausvaatimukset

Maastotyöt ovat valmistuneet syksyllä 2020. Maanmittauslaitos on pyytänyt lunastettavien maantiealueiden omistajia kirjeitse esittämään mahdolliset korvausvaatimuksensa. Korvausvaatimuspyyntökirje, maksatustiedot ja korvausvaatimuslomake on liitetty myös tälle sivulle.

Lunastettavien alueiden osalta kohteenkorvaukset ja ilmeiset haitan- tai vahingonkorvaukset käsitellään maantietoimituksessa viranpuolesta. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden maa-aluetta ei lunastetaan maantieksi, korvausasioita käsitellään maantietoimituksen yhteydessä ainoastaan jos niitä on erikseen vaadittu.

Saadut vaatimukset lähetetään tienpitäjälle vastineen antamista varten. Tarvittaessa suoritetaan katselmuksia, joista ilmoitetaan erikseen. Korvaukset määrätään maantietoimituksen loppukokouksessa, josta tiedotetaan erikseen kiinteistönmuodostamislain säännöksiä noudattaen.

Ohessa ohje koronaepidemian aikana toimimiseksi.

 

Toimitusinsinööri

Jaakko Järvitalo

0401800783

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi