Lapinkyläntien (maantie 1130) jalankulku- ja pyörätie

Toimitusnumero
2017-561388
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kirkkonummi

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut maantielain 53 §:n mukaista maantietoimitusta. Toimituksessa lunastetaan Lapinkyläntien kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet ja oikeudet sekä määrätään lunastuskorvaukset. Lisäksi käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Maantietoimitus-esite, tiesuunnitelmakartat ja toimituskarttaluonnos liitteenä.

Toimituksen ja hankkeen vaiheet

Ennen hankkeen aloittamista pidetään alkukokous ja suoritetaan haltuunotto. Rakentamistyöt alkavat touko-kesäkuussa 2018, ja tien arvioidaan olevan valmis joulukuun 2018 loppuun mennessä.

Maantietoimitusta jatketaan rakentamistöiden valmistuttua. Tällöin pidetään jatkokokous, jossa annetaan mm. määräaika korvausvaatimusten jättämiselle. 

Lopulliset korvauspäätökset tehdään maantielain ja lunastuslain nojalla maantietoimituksen loppukokouksessa. Korvauksille maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta maksupäivään. 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

  • Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Jenni Alakärppä, 040 766 9764, jenni.alakarppa[at]maanmittauslaitos.fi
  • Kartoittaja Kai Tamminen, 040 5536 978, kai.tamminen[at]maanmittauslaitos.fi

Hakijan (tienpitäjän) edustaja & rakennuttajan / urakoitsijan edustaja

  • katso liitetiedosto