Alueellinen tietoimitus Orimattila Pukkilantie

Toimitusnumero
2017-563603
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Orimattila

Toimituksen kohde: Orimattilassa, Mallusjoentien,  Porvoonjoen, Helsingintien, Pukkilantien ja Mallusjärven rajaama alue.

Toimitusalue ilmenee aluekartasta.

Toimitus lopetettu 25.5.2018

Valitusaika päättyy 25.6.2018

Toimitus rekisteröity 27.6.2018

 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista uuden tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tien kunnossapidon osittelua.

 

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien kuulemisen. Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoja:

toimitusinsinööri, Leena Vartiainen, +358407792442

leena.vartiainen@maanmittauslaitos.fi