Baltic Connectorin maakaasuputken rakentaminen

Toimitusnumero
2017-564237
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Inkoo
Lohja
Siuntio

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on 26.10.2017 myöntänyt lunastusluvan Baltic Connector Oy:lle maakaasuputken rakentamiseksi Pölansin venttiiliasemalta Siuntiossa Suomenlahden rannalle Inkoossa. Maakaasuputken kokonaispituus on noin 20 km ja putken lisäksi linjan varrelle rakennetaan 2 anodikenttää kaapelireitteineen. Hanke liittyy Suomen ja Viron väliin rakennettavaan maakaasuputkeen.

Lunastustoimituksen tarkoitus

Lunastusluvan perusteella Maanmittauslaitos pitää lunastustoimituksen, jossa Baltic Connector saa tarvittavat alueet haltuunsa maakaasuputken rakentamista varten. Lunastustoimituksessa perustetaan tarvittavat oikeudet ja rajoitetaan maanomistajien käyttöoikeutta lunastusluvan mukaisesti. Lunastustoimituksessa määrätään korvausta hankkeesta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Lunastustoimituksen aikataulu

Lunastustoimitus aloitettiin alkukokouksella ke 22.11.2017 klo 9.30 Inkoon seurakuntatalolla (Bollstantie 2 A, 10210 Inkoo). Kokouksessa käytiin läpi alueiden haltuunottoon ja käytön rajoituksiin liittyvät asiat sekä aloitettiin korvauskäsittelyä. Kokouksessa selostettiin korvauksen määräämisen menettelyä ja lainsäädäntöä.

Toimituksen 2. kokous pidettiin torstaina 11.1.2018 klo 9.30 Inkoon seurakuntatalolla (Bollstantie 2 A, 10210 Inkoo), jolloin päätettiin, että Baltic Connector saa alueet ja oikeudet haltuunsa heti maakaasuputken rakentamista varten. Ennakkokorvauksia ei määrätty.

Toimituksen 3. kokous pidetään maakaasuputken rakentamisen jälkeen, jolloin aloitetaan lopullisten korvausten käsittely asettamalla määräaika lopullisten korvausvaatimusten jättämiselle. Toimituksen 3. kokouksen jälkeen pidetään korvauskatselmuksia tarpeellisessa laajuudessa.

Toimituksen 4. ja samalla loppukokous pidetään katselmusten jälkeen. Loppukokouksessa määrätään lopulliset korvaukset ja annetaan valitusosoitus koko toimituksesta.

Puuston poisto

Puuston poistaminen linjalta aloitetaan helmikuussa 2018, puuston poistamisesta vastaa Tilanhoitajat -niminen yritys (www.skogssallskapet.fi), yhteyshenkilönä toimii Bo Husman. Mikäli maanomistaja haluaa poistaa puustonsa itse, se on tehtävä tammikuun loppuun mennessä 2018.

Lunastustoimituksen aineisto

Hanketta varten pidettävä toimitus on kokonaisuuden käsittelyn helpottamiseksi jaettu kahteen lunastustoimitukseen. Ensimmäinen osa käsittää osuutta Pölansin venttiiliasema - Tähteläntie ja toinen osa Tähteläntie - Fjusö Suomenlahden rannalla. Alustavat toimituskartat löytyvät alla olevista linkeistä.

Toimituskartalla maakaasuputkea varten tarvittava alue (5 m leveä) on merkitty vihreällä, työalueet (pääsääntöisesti 28-33 m) sinisellä ja työn ajaksi tarvittavat yksityistiet (työmaatiet) on numeroitu karttaan.

Yhteystiedot

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri Mikael Still, 040-776 0834, mikael.still@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos

Kalevankatu 4, 08100 Lohja.

 

Baltic Connectorin työmaapäällikkö:

Seppo Talvio

050 458 3998

seppo.talvio@balticconnector.fi