Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastus, Anttila-Neste M150 (110 kV)

Toimitusnumero
2018-577829
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Porvoo

Toimitus koskee käyttöoikeuden lunastamista voimansiirtoa varten tarvittaviin alueisiin Anttilan sähköaseman ja Kilpilahden teollisuusalueen välillä Porvoon kaupungissa.

  • Lunastuksen peruste: Maanmittauslaitoksen lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottolupapäätös 16.3.2018 Dnro MML 1049/03 04/2018

Kyseessä on voimajohdon saneeraus, jossa vanha johto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi johto. Uusiminen on tarpeen Kilpilahden alueen sähkökulutuksen kasvun myötä sekä voimajohdon rakenteiden korkean iän vuoksi.

Voimajohdon pituus on noin 11 kilometriä, ja se sijoittuu Porvoon kaupungin alueella samaan johtokäytävään voimajohtojen  Anttila-Neste B  sekä  Estlink 2 (Fingrid Oyj) kanssa. 

Hakijayritys on vuonna 2018 sulautunut Porvoon Sähköverkko Osakeyhtiöön. Toimituksen hakija ja käyttöoikeuden lunastaja on sulautumisen jälkeen Porvoon Sähköverkko Oy.


Ajankohtaista 

Toimituksen loppukokous

 Toimitus lopetettiin  16.9.2021. Kokous pidettiin seuratalo Högbackassa Porvoossa (Högbackantie 13, Anttila).

 Valitusaika päättyy 18.10.2021.

Toimituksen vaiheita

Rakennustyöt saatiin valmiiksi vuonna 2019, ja uusi johto on otettu käyttöön.

Maanomistajille lähetettiin keväällä 2020 ote omaisuusluettelosta (omaisuus, johon käyttöoikeus kohdistuu; Lunastettava omaisuus ja korvaukset). Luettelosta käyvät ilmi käyttöoikeudella lunastettavien alueiden pinta-alat.

Alustava toimituskartta on kokonaisuudessaan toimituksen verkkosivuilla (ks. alhaalla oleva linkki). Se käsittää 10 karttalehteä.

Monet maastokuvioista, joita käyttöoikeuden lunastus koskee, ovat hyvin kapeita alueita (alle 1 metrin levyisiä). Karttalehdellä 1 on tällainen alue esimerkiksi rautatien kohdalla kuvio 39 (Rtie). Kuvio näkyy kartalla kapeana ja pitkänä viivana.

Mikäli karttaa ei saa näkyviin tai se on epäselvä tai kartassa on jotakin huomautettavaa, asianosaisen tulee ottaa yhteyttä toimitusinsinööriin.

Myös muissa toimitusta koskevissa asioissa pyydetään kääntymään toimitusinsinöörin puoleen. 

Korvauksista

Korvaukset käyttöoikeuden lunastamisesta käsitellään toimituksessa viran puolesta. Tästä huolimatta asianosaisen on halutessaan mahdollista laatia korvausvaatimus. Määräaika korvausten jättämiselle oli 30.4.2020.

Lunastustoimikunta on tehnyt maastokatselmuksen tiloilla, jotka ovat katselmusta vaatineet.

Oikeudenvalvontakustannusten korvausta määrätään vain vaatimuksesta.

Toimituksen lopettaminen

Toimituksen loppukokouksessa julistettiin lunastuspäätös, jossa päätettiin lunastettavasta omaisuudesta (käyttöoikeuksista) sekä korvauksista. Kokous pidettiin 16.9.2021.

Toimituksessa tehtyihin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi hakea niihin muutosta. Valitusosoitus annettiin toimituksen loppukokouksessa, ja se lähetetään asianosaisille myös pöytäkirjan liitteenä. Toimituksesta voi valittaa maaoikeuteen (Itä-Uudenmaan käräjäoikeus) 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta. Määräaikaa on noudatettava puhevallan menettämisen uhalla. Maaoikeudelta voi myös pyytää jatkoaikaa, mikäli asianosainen ei jostakin syystä pysty laatimaan muutoksenhakukirjelmää valitusaikana. Tähän vaaditaan laillinen este tai muu hyväksyttävä syy.  Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden osoitteet ovat:

  - käyntiosoite: Vantaan kanslia: Teknobulevardi 3-5 E, 01530 Vantaa tai Hyvinkään kanslia: Urakankatu 1 A, 05900 Hyvinkää (8 - 16.15)
  - postiosoite: PL 77, 01511 Vantaa
  - sähköpostiosoite: ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

     Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015,
     etu-nimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastajan edustajat toimituksessa

Eltel Networks Oy

     Tuomo Ostamo
     High Voltage Projects
     ELTEL Networks Oy
     Laturinkuja 8, PL 50, 02611 Espoo
     tuomo.ostamo[at]eltelnetworks.com
     puh. +358 40 3113 385 tai  vaihde
     www.eltelnetworks.com

Porvoon Sähköverkko Oy

     Magnus Nylander, toimitusjohtaja
     magnus.nylander[at]porvoonenergia.fi
     puh. 040 768 2368

Lainsäädäntö


 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (lunastuslaki) 603/1977
 Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).