Maantien 1421 parantaminen, Järvenpää ja Tuusula.

Toimitusnumero
2018-584041
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Tuusula
Järvenpää

Taustaa

Liikennevirasto on 30.1.2018 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään nro LIVI/8834/04.01.01/2017. Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut toimitushakemuksen Maanmittauslaitokseen 25.6.2018. Kyseessä on jalankulku- ja polkupyörätien rakentamishanke ja siihen liittyvät järjestelyt.

Alkukokous 2018-584041, haltuunotto, toimitusmenettely

Alkukokous pidettiin 27.9.2018 klo 9.00 Tuusulassa (Jokela-sali, Hyryläntie 16, Tuusula). Alkukokouksen yhteydessä tehtiin maantielain (23.6.2005/503) 56§:n mukainen haltuunotto. Hankkeen sijaintia kuvaava yleiskartta ja suunnitelmakartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan.

Toimitusmenettely on MTL 62§:n mukaisesti ns. kaksivaiheinen. Käytännössä kohteiden korvaukset käsitellään nyt aloitetussa toimituksessa. Tietöiden valmistumisen jälkeen aloitetaan mahdollisia haittoja ja vahinkoja koskeva toimitus. 

Maastomittaukset, katselmukset

Haltuun otettavan alueen ulkorajat on merkitty maastoon puupaaluin ennen alkukokousta. Muita maantietoimitukseen liittyviä mittauksia tehdään toimituksen kuluessa.

Toimituksen kohdealuetta on katselmoitu etukäteen. Lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus pyytää lisäkatselmuksia toimituksen kuluessa.

Toimituskartta, pinta-alat

Toimituskarttaluonnos liitetään sen valmistuttua tämän toimituksen sivustolle.

Korvauskäsittelystä, ennakkokorvausvaatimukset

Alkukokouksen yhteydessä selostettiin toimituksen korvauskäsittelyjen menettelyt. Ns. ensimmäisen vaiheen korvauskäsittely aloitetaan talvella 2018/19 lähettämällä asianosaisille kirje jossa annetaan määräaika korvausvaatimuksien tekemiselle.

Alkukokouksessa myös päätettiin, että mahdolliset ennakkokorvusvaatimukset tulee esittää viikon kuluessa alkukokouksesta eli viimeistään 4.10.2018. Vaatimukset tulee lähettää toimitusinsinöörille sähköpostitse tai postitse.

Loppukokous, 2018-584041

Loppukokous pidettiin keskiviikkona 26.6.2019 klo 8.30 Tuusulan kunnanviraston Valtuustosalissa.

Kokouksessa annettiin korvauspäätökset kohteiden korvauksista.

Toisen vaiheen toimitus, 2020-643589

Tien  rakentamistoimenpiteet ovat valmistuneet. Maanmittauslaitos on tehnyt maastomittauksia tiealueen lopullisen ulottuvuuden määräittämiseksi ja maastoon merkitsemiseksi v. 2020 loppuun mennessä.

Korvauskäsittelyn aloittaminen

Korvauskäsittely on aloitettu lähettämällä maanomistajille kirjeitse tieto kirjallisten korvausvaatimusten osalta annetusta määräajasta. Määräaika korvausvaatimuksille on 29.3.2021 saakka. Tämän jälkeen lunastajalle toimitetaan tehdyt vaatimukset ja annetaan mahdollisuus antaa vastine erikseen ilmoitettavan määräajan kuluessa. 

Lopulliset päätökset mm. korvauksista annetaan myöhemmin erikseen pidettävässä loppukokouksessa. Tarkoitus on käsitellä kaikki toimitukseen liittyvät korvausasiat lopullisina. 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri vastaa toimitusta koskeviin kysymyksiin, yhteystiedot alla.

 

 

Toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen

p. 040-592 7449

tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).