Nerkoontien parantaminen

Toimitusnumero
2018-584304
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kihniö

Pirkanmaan ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta Nerkoontielle (maantie 13359), koska tien parantamistyö käynnistyy elokuussa 2018. Hanke koskee noin 10 kilometrin matkaa välillä Kuruntie-Harjulantie.

Toimituksen alkukokous pidettiin 22.8.2018 klo 10.00 Kihniön Puumilan Taitotalossa. Kokouksessa päätettiin, että hanketta varten tarvittavat alueet otettiin tienpitäjän haltuun 22.8.2018.

Toimituksessa lunastetaan tiehanketta varten tarvittavat alueet sekä  käsitellään  hankkeesta aiheutuvat korvausasiat. Lisäksi käsitellään mm. tarpeelliseksi osoittautuvat rajankäynnit sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä rasitteiden perustamiset laskuojiin.

Toimituksen lopulliset päätökset mm. lunastettavan alueen tarkasta rajaamisesta ja korvauksista tehdään loppukokouksessa, joka pidetään rakennustöiden päätyttyä ja toimitukseen kuuluvien mittaustöiden valmistuttua ja kun korvauskäsittely on saatu tehtyä. Korvauksille lasketaan 6 % vuotuista korkoa alkukokouksesta (haltuunotosta) lähtien. Ennen loppukokousta on mahdollista pitää välikokous, jonka jälkeen voi tehdä korvausvaatimuksia.

Rakennustyö on valmistunut kesällä 2019.  Maanmittauslaitoksen kartoittajat ovat mitanneet uuden tiealueen ja tehneet rajankäynnit. Syksyllä 2020 maanomistajille lähetettiin tieto lunastettavista alueista sekä varattiin mahdollisuus tehdä korvausvaatimuksia. Joitakin korvausvaatimuksia saapui toimitusinsinöörille. Korvaukset määrätään lunastettavista alueista, vaikka vaatimusta ei olisi tehtykään. Lokakuun lopulla toimitusmiehet, ELY-keskuksen edustaja tekivät katselmuksia muutamassa kohteessa asianosaisten läsnäollessa. Loppukokous pidetään vuoden 2021 aikana.

Urakoitsija: Destia Oy, Pekka Holkonen, puh. 040 7211038, email: pekka.holkonen(at)destia.fi

Tienpitäjää edustaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Edustajana toimituksessa on Jouko Sivula, puh. 040 7447857, email: jouko.sivula (at) ely-keskus.fi

Tietoimituksen osalta tiedustelut:

Toimitusinsinööri Hannu Toola, puh 040 801 7397, hannu.toola(at)maanmittauslaitos.fi, postiosoite: Maanmittauslaitos, Kauppakatu 12, 39500 Ikaalinen.

 

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).