Lunastustoimitus (MRL), YL/k-tontti

Toimitusnumero
2018-589208
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Vantaa

Taustaa

Vantaan kaupunki on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 96§:n nojalla asemakaavan mukaisen YL/k-tontin lunastusta Vantaalla. Lunastuksen kohde sijaitsee Koivukylässä Jalavatien varrella. Alue on tällä hetkellä kiinteistörekisterin mukaan noin 30:n kiinteistön yhteistä aluetta ja se on merkitty kiinteistörekisteriin tunnuksella 92-421-878-3 "Yhteinen leikkipaikka". Alueen pinta-ala on noin 3860m2.

Lunastustoimituksen alkukokous

Toimituskäsittely aloitetiin kokouksella torstaina 17.9.2020 klo 8.30 toimituksen kohdealueella. Kokoontuminen Jalavatien ja Pyökkitien risteysalueella.

Kokouksessa oli tarkoitus käydä läpi toimituksen kulkua ja lunastuksen edellytyksiä. Käsittelyä siirrettiin uuteen kokoukseen lunastustoimikunnan päätöksellä.

Uudesta kokouksesta tiedotetaan erikseen asianosaisille.

Alkukokousta jatketaan ensimmäisen kokouksen mukaisessa paikassa maanantaina 26.10.2020 klo 12.00.

Kokouksessa annetaan määräaika korvausvaatimuksien tekemiselle. Määräaika ilmoitetaan myös tällä sivustolla kokouksen jälkeen.

Jatkotoimenpiteet

Lunastuksen loppuun saattaminen sekä mm. korvauspäätökset annetaan myöhemmin erikseen koolle kutsuttavassa loppukokouksessa.

Kartta-aineistoa

Tälle sivustolle liitetään ennen kokousta alustavaa kartta-aineistoa.

 

Yhteystiedot

Toimitusta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri, yhteystiedot alla.

 

Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos

tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

040-592 7449 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).