Lunastustoimitus (MRL), YL/k-tontti

Toimitusnumero
2018-589208
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Vantaa

Taustaa

Vantaan kaupunki on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 96§:n nojalla asemakaavan mukaisen YL/k-tontin lunastusta Vantaalla. Lunastuksen kohde sijaitsee Koivukylässä Jalavatien varrella. Alue on tällä hetkellä kiinteistörekisterin mukaan noin 30:n kiinteistön yhteistä aluetta ja se on merkitty kiinteistörekisteriin tunnuksella 92-421-878-3 "Yhteinen leikkipaikka". Alueen pinta-ala on noin 3860m2.

Lunastustoimituksen alkukokous

Toimituskäsittely aloitetiin kokouksella torstaina 17.9.2020 klo 8.30 toimituksen kohdealueella. Kokoontuminen Jalavatien ja Pyökkitien risteysalueella.

Kokouksessa oli tarkoitus käydä läpi toimituksen kulkua ja lunastuksen edellytyksiä. Käsittelyä siirrettiin uuteen kokoukseen lunastustoimikunnan päätöksellä.

Uudesta kokouksesta tiedotettin erikseen asianosaisille.

Alkukokousta jatkettiin ensimmäisen kokouksen mukaisessa paikassa maanantaina 26.10.2020 klo 12.00. Alkukokouksessa käytiin toimituksen taustaa ja toimitusmenettelyä yleisella tasolla. Todettiin MRL 96§:n sisältö ja toimitusinsinööri kertoi korvauskäsittelyn etenemisestä. 

Korvausvaatimukset

Kokouksessa annettiin määräaika korvausvaatimuksien tekemiselle 20.11.2020 mennessä. Vaatimukset voi toimittaa sähköpostitse tai postitse (yhteystiedot alla).

Korvausvaatimus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee selvitä ainakin:

-viite (toimitusnumero 2018-589208)

-vaatimuksen esittäjä (yhteystietoineen)

-itse vaatimus perusteluineen (esim. euromääräinen)

-mahdollinen edunvalvontakorvausvaatimus

 

Korvausvaatimukset on toimitettu kootusti lunastajalle vastineen laatimista varten. Vastine on toimitettava toimitusinsinöörille 15.12.2020 mennessä.

Vastineen saapumisen jälkeen lunastustoimikunta aloittaa korvauspäätösten valmistelut.

Jatkotoimenpiteet, loppukokous

Lunastuksen loppuun saattaminen sekä mm. korvauspäätökset annetaan myöhemmin erikseen koolle kutsuttavassa loppukokouksessa.

Loppukokous on tarkoitus pitää 5.5.2021. Covid19-tilanteen ja -rajioituksien vuoksi suositellaan painokkaasti, että kokoukseen osallistuminen tapahtuisi mahdollisimman monen osalta etäyhteyden (Teams) kautta. Kokouskutsun saaneet voivat ilmoittaa toimitusinsinöörille sähköpostiosoitteen, johon toimitusinsinööri lähettää etäkokoukseen osallistumisen mahdollistava kokouslinkin. 

Loppukokouksessa annetaan korvauspäätös lunastuksen kohteen osalta. Kaikille asianosaisille lähetetään toimituksen lopettamisen jälkeen toimituksen pöytäkirja valitusosoituksineen ilman eri pyyntöä.

HUOM! Asianosaisia pyydetään ilmoittamaan erikseen lähetetyn kutsukirjeen mukaisesti kokoukseen osallstumisesta 20.4.2021 mennessä.

Tälle sivustolle on liitetty toimitushakemus liitekarttoineneen ja alustavaa toimituskartta-aineistoa. Lisäksi liitettynä on osakasluettelo.

Yhteystiedot

Toimitusta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri, yhteystiedot alla.

 

Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos

tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos/Tuomas Lehtonen, Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo

040-592 7449 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).