Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Janakkala Kiipula-Turenki

Toimitusnumero
2018-590967
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Janakkala

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy myös puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla. Kanta-Hämeen alue jaetaan useisiin n. 200 - 400 kiinteistöä käsittävään toimitusalueeseen.
 Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä tässä toimituksessa liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei käsitellä uusien tieoikeuksien perustamisia, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, eikä teitä / tieoikeuksia joissa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta tai yksityistielain edellytykset eivät täyty.

Koska kysymyksessä on kiinteistörekisterin selventämiseksi käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen, tieverkolla ei toimituksessa määrätä eikä käsitellä tienpidon yksiköintejä, eikä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalta alueelta tarpeettomat vanhat tieoikeudet lakkautetaan.

 

Toimituskokous pidettiin perjantaina 17.3.2023 klo 9:30 Janakkalan kunnantalon valtuustosalissa.

Muutoksenhakuaika toimitukseen päättyy 28.4.2023

 

Yhteydenotot:

Toimitusinsinööri:      Sami Mikola  puh 0400 916233

sähköposti:                sami.mikola@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos / Hämeenlinnan palvelupiste, Koulukatu 13 13100 Hämeenlinna

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).