Aluellinen tietoimitus Lieto TN:o 2018-592657

Toimitusnumero
2018-592657
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Lieto

Maanmittauslaitos on määrännyt suoritettavaksi alueellisen tietoimituksen, jonka tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Toimituksen lopputuloksena on tarkoitus saada kiinteistöjen ja yhteisten alueiden kaikki tarpeelliset kulkuoikeudet merkityiksi yksiselitteisesti kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Toimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia tai tieoikeus toimitusalueella.

Perustiedot

Toimitusalue käsittää pääasiassa Liedon kunnan Tarvasjoen asemakaava-alueen. Aluerajaus on merkitty oheiseen vaikutusaluekarttaan. Alueen pinta-ala on noin 116 hehtaaria ja kiinteistöjä alueella on noin 340 kpl.

Toimituksen vaikutus alueen kiinteistöihin

Pääsääntöisesti kiinteistöjen kulkemiset on tarkoitettu asemakaavaan merkittyjä kaavateitä pitkin, joten tämä toimitus ei aiheuta kiinteistölle mitään muutoksia kulkemisen suhteen. Muutamalle kiinteistölle kulku on osoitettu muualta kuin kaavatien kautta. Näille kiinteistöille on perustettu tieoikeus kiinteistörekisteriin ja perustetut tieoikeudet ilmenevät järjestelysuunnitelmasta.

Ajankohtaista

Alueellinen tietoimitus on tullut vireille 30.10.2018.

Kokous pidetään 12.12.2018 klo 9:00 Liedon kunnanviraston valtuustosalissa.

Toimitus on rekisteröity 19.1.2019.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Pekka Heino, puh. +358407463240, sähköposti: pekka.heino@maanmittauslaitos.fi

Toimitusvalmistelija Arja Järvi puh. +358408017847, sähköposti: arja.jarvi@maanmittauslaitos.fi