Alueellinen tietoimitus Hauho 3

Toimitusnumero
2018-595210
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

 

Tässä toimituksessa käsitellään Hämeenlinnan kaupungissa sijaitseva alue (osa Hauhoa), toimitusalueen rajauskartta löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä.

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien kuulemisen, maanmittaustoimitusten arkistotutkimukset, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen, joiden perusteella Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

 

Toimituskokous

Aika:       Keskiviikkona 13.11.2019   kello 10:00

Paikka:  Hauhotalo, Kirkkotie 5, HAUHO
 

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija: Tarja Junnola

040 801 1298

tarja.junnola@maanmittuslaitos.fi

 

Toimitusinsinööri: Elisabet Holma

040 537 6779

elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi