Maantietoimitus Hamina-Vaalimaa moottoritiellä Virolahdella

Toimitusnumero
2018-595278
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Hamina
Virolahti

Helsinki-Vaalimaa valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa on valmistunut ja tie on otettu käyttöön.

Moottoritietä ja muita maanteitä sekä niihin liittyviä yksityisteitä, laskuojia ja läjitysalueita varten tarvittavat maa-alueet lunastettiin maantielain mukaisissa ns. ensimmäisen vaiheen maantietoimituksissa vuosina 2014-2016.

Sen jälkeen on vuosina 2018-2019 tehty 6 ns. toisen vaiheen maantietoimitusta, joissa on käsitelty yksityistiejärjestelyjä, tilusjärjestelyjä ja lakanneita maanteitä sekä niihin liittyviä korvauksia.

Tässä viimeisessä toisen vaiheen maantietoimituksessa käsitellään kaikki loput lunastusasiat Haminassa ja Virolahden länsiosassa. Erityisesti tulevat kysymykseen haitan- ja vahingonkorvaukset.

Virolahden itäosaa ja Miehikkälää koskeva viimeinen toisen vaiheen maantietoimitus käsitellään toimitusnumerolla 2016-545819.

Toimitusten rajana on uusi Saarasjärvi-Vaahterikonkangas maantie (Salpalinjantie), jota koskevat asiat käsitellään toimituksessa 2016-545819.

Toimitusmenettelystä ja korvauksista

Esite maantietoimituksesta löytyy linkistä "Maantietoimituksen esite".

Lunastettavan omaisuuden omistajalla on lain mukaan oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunastustoimikunta tutkii ja ratkaisee korvauskysymykset viran puolesta. Erillistä korvausvaatimusta ei siten välttämättä tarvitse esittää, mutta se voi monessa tapauksessa olla tarpeen haitta- ja vahinkokysymysten esille tuomiseksi.

Ajankohtaista maantietoimituksesta (6.4.2021)

Tämän viimeisen toisen vaiheen maantietoimituksen alkukokous pidettiin 23.6.2020 Harjun Oppimiskeskuksen tiloissa. Nyt toimitus on lopettamisvaiheessa. Korona-pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi loppukokousta lykätään kuitenkin vielä. Tavoitteena on, että kokous saataisiin pidettyä alkukesällä 2021. 

Loppukokouksessa julkaistaan lunastustoimikunnan päätökset koko hankkeeseen liittyvistä vielä käsittelemättömistä asioista, mm. päätökset haitan- ja vahingonkorvauksista.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (maantietoimituksen tekijä)

  • toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja maantietoimituksessa on maanmittausinsinööri Tapani Pukki, p. 0400 902400
  • maastomittauksista maantietoimituksessa vastaavat kartoittajat Pekka Kilpiä, p. 040 5187218 ja Tarja Junnola, p. 040 8011298

Sähköposti etunimi.sukunimi[ät]maanmittauslaitos.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (lunastajan edustaja)

  • maantietoimituksessa lunastajaa edustaa DI Paula Mattila, p. 040 7789902

Sähköposti etunimi.sukunimi[ät]ely-keskus.fi