Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastus välillä Landbo-Massby Helsingin kaupungissa ja Sipoon kunnassa

Toimitusnumero
2018-596192
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Helsinki
Sipoo

Toimitus koskee käyttöoikeuden lunastamista alueisiin, joita tarvitaan voimansiirtoa varten Landbon ja Massbyn sähköasemien välillä Helsingin kaupungissa ja Sipoon kunnassa. Toimituksessa käsitellään korvausasioiden lisäksi mm. lunastajalle, Sipoon Energia Oy:lle, myönnettäviä kulkuoikeuksia.

Lunastuksen perusteena on:

  •  linjan itäosan (Kavals 753-419-1-44 - Transformatorn 753-419-3-29) osalta valtioneuvoston lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottopäätös 17.9.2020 ja

muilta osin

  • valtioneuvoston lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottopäätös 22.11.2018.

Päätöksellään valtioneuvosto on antanut hakijalle, Sipoon Energia Oy:lle, luvan hakemuksen mukaisesti lunastamalla hankkia pysyvä käyttöoikeus hakemuksessa lueteltujen kiinteistöjen alueisiin. Lunastuslupa on lainvoimainen.

Hankkeen tarkoituksena on uuden 110 kV:n voimansiirtojohdon rakentaminen välille Landbon sähköasema (Helsinki) - Massbyn sähköasema (Sipoo) (ks. liite Yleiskartta). Uusi johto muodostaa rengasyhteyden sähkön siirron turvaamiseksi Sipoossa ja parantaa siirtokykyä alueella. Linjaa tarvitaan myös varayhteytenä, kun alueella sijaitseva toinen 110 kV:n johto peruskorjataan.

Johdon pituus on 7 kilometriä. Johtoaukean leveys on 16-26 metriä. Sen kummallekin puolelle lunastetaan käyttöoikeus 10 metriä leveään reunavyöhykkeeseen. Reunavyöhykkeillä kasvavien puiden korkeutta on rajoitettu siten, etteivät ne aiheuta vaaraa johdolle. Käyttöoikeuden rajoitukset koskevat kaikkiaan noin kolmeakymmentä kiinteistöä.

Ajankohtaista

Lunastajalla on oikeus ottaa alueet käyttöönsä  nk. haltuunottopäivästä lähtien (LunL:n mukainen ennakkohaltuunotto). Linjaa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunotto tapahtui alkukokouksen yhteydessä 21.3.2019, edellä mainitun itäisen osan osalta haltuunottopäivä on kuitenkin 29.1.2021. Linja-alueella oleva omaisuus on luetteloitu ennen haltuunottoa.

Linja on suurimmaksi osaksi rakennettu, itäisimmän osuuden rakennustyöt alkavat maalis-huhtikuussa. Puuston poistosta huolehtii metsänhoitoyhdistys Eteläinen metsäreviiri.

Lunastustoimitus jatkuu alkukesästä, kun uusi linja on kokonaisuudessaan valmis.
Maanomistajille lähetetään postitse ote omaisuusluettelosta (omaisuus, johon käyttöoikeus kohdistuu; Lunastettava omaisuus ja korvaukset). Luettelosta käyvät ilmi käyttöoikeudella lunastettavien alueiden pinta-alat. Kirjeessä myös annetaan määräaika mahdollisten korvausvaatimusten jättämiselle. 
Korvaukset käyttöoikeuden lunastamisesta käsitellään toimituksessa viran puolesta. Tästä huolimatta asianosaisen on halutessaan mahdollista jättää lunastustoimikunnalle korvausvaatimus. 

Rakennustöihin liittyvissä asioissa on maanomistajan syytä ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan. Mahdollisen vahingon korjaustyö järjestyy yleensä siinä vaiheessa, kun tarvittavat työkoneet ovat vielä työmaalla. 
Muissa toimitusta koskevissa asioissa pyydetään kääntymään Maanmittauslaitoksen puoleen.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

  • Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Pia Mäkilä, p.  050 471 4674
    • etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi
  • (Maanm.ins. Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015)

Hakija, Sipoon Energia Oy

  • Lasse Karhunen, HVC Oy, p. 0400 190 595,

          Lasse.Karhunen(at)hvc.fi

  • Osmo Auvinen, Sipoon Energia Oy

           Osmo.Auvinen(at)keoy.fi

 

Lainsäädäntö:
 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (lunastuslaki, LunL) 603/1977
 Kiinteistönmuodostamislaki (KML) 554/1995