Hyppää pääsisältöön

Kiinteistönmääritys osakasluetteloiden vahvistamiseksi, Inkoo

Toimitusnumero
2019-597364
Toimituslaji
Osakasluettelon vahvistaminen
Kunta
Inkoo

Kiinteistönmääritys osakasluetteloiden vahvistamiseksi, Inkoo

Toimituksessa vahvistetaan Lingonholmen saaressa ja sen vieressä (linkki Karttapaikkaan) sijaitsevien yhteisten alueiden 149-876-6-0 Vattenområde ja 149-878-1-0 Holmen osakasluettelot, eli osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuksien suuruudet. 

Yhteisten alueiden osakasluettelot on laadittu Maanmittauslaitoksella ja ne perustuvat arkistotutkimuksiin, joissa on käyty läpi kiinteistöjen muodostumiseen liittyvät asiakirjat, kuten lohkomistoimitusten pöytäkirjat ja kauppakirjat, sekä aikaisemmat päätökset koskien osuuksia kyseisiin yhteisiin alueisiin.

Kartan yhteisistä alueista ja osakasluetteloiden luonnokset löydät alta.

Toimituskokousten aikataulu

Toimituksen alkukokous pidetään keskiviikkona 23. marraskuuta 2022 klo 9:30 - 15:30 Inkoon seurakuntakodissa (Bollstantie 2 A, 10210 Inkoo).
Kokousjärjestely on sellainen, että asianosainen voi tulla kyseisen aikavälin sisällä (paikalle ei siis tarvitse tulla alkamisajankohtana) kuuntelemaan ja esittämään alkukokoukseen kuuluvia asioita. Alkukokouksessa mm. käsitellään toimituksen tiedottaminen ja laillisuus, esitellään osakasluettelot, yhteisten alueiden ja osakasluetteloiden historiaa sekä perusteet yhteisalueosuuksien määräytymiselle. Kokouksessa asianosaiset voivat tutustua osakasluetteloihin, esittää kysymyksiä sekä tehdä mahdolliset huomautukset niihin liittyen.

Toimituksen loppukokous pidetään keskiviikkona 7. joulukuuta 2022 klo 9:30 Inkoon seurakuntakodissa (Bollstantie 2 A, 10210 Inkoo).
Loppukokouksessa vahvistetaan yhteisten alueiden osakasluettelot ja osuuksien suuruudet, ja käsitellään muut mahdolliset toimitukseen liittyvät asiat. Loppukokouksessa ei ole tarkoitus enää käsitellä alkukokouksessa käsiteltyjä asioita eikä ottaa vastaan huomautuksia osakasluetteloihin liittyen, vaan huomautukset on tehtävä alkukokouksen yhteydessä.

Osakasluettelot vahvistettiin loppukokouksessa, ja toimitus lopetettiin. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä asianosaisille. Toimitukseen voi hakea valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa toimituksen päättymisestä, eli 20.1.2023 asti.

Toimitus on saanut lainvoiman ja se on rekisteröity kiinteistörekisteriin 6.5.2023.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Hannu Kiviluoto
Puhelinnumero: 040 152 4972
Sähköposti: hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi