Alueellinen tietoimitus TN:o 2019-597377 Sastamala/Houhajärvi

Toimitusnumero
2019-597377
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Sastamala

Yleistä

Toimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella oleva tieverkko. Toimitus on tullut vireille Maanmittauslaitoksen toimesta.

Toimitusalue käsittää Sastamalan kaupungin aluetta (Leinilän, Houhajärven ja Komerolan kylissä)Toimitusalueen rajaus ilmenee liitteenä olevasta vaikutusaluekartasta. Toimitusalueeseen kuuluu noin 70 kiinteistöä osin tai kokonaan.

Asianosaisille on etukäteen lähetetty ehdotuskartat tieoikeuksien järjestelyistä. Mikäli kiinteistön omistaja on eri mieltä esitetystä ehdotuksesta, hänen tulee esittää muutosehdotuksensa toimitusinsinöörille mieluiten ennen tulevaa toimituskokousta mutta viimeistään kokouksessa.

Ehdotuskartoilla on esitetty myös osittain jo kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksiköiksi perusparannetut oikeudet, sekä sijainniltaan käyttöoikeusyksikköinä olemassa oleviin teihin perustetut oikeudet. Edellä mainittuja oikeuksia ei ole tarkoitus tässä toimituksessa muuttaa. Ehdotuskartoilla tieoikeudet on esitetty "vanhoina" oikeuksina. Samoin tiekunnallisiin yksityisteihin ei tässä toimituksessa ole tarkoitus tehdä muutoksia, lukuun ottamatta Lehtisen yksityistien osalta oikeuden siirtoa olemassa oleviin teihin. Sen vuoksi kaikille tiekunnallisiin yksityisteihin tai yleiseen maantiehen rajautuville kiinteistöille ei pääosin nykyinen tilanne tule muuttumaan.

Kaikki ne alueella olevat vanhat tieoikeudet ja lakanneisiin yhteisiin teihin perustuvat tieoikeudet, joita ei ole esitetty ehdotuskartoilla, esitetään lakkautettavaksi.

Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista.

Huomioitavaa

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa ole tarkoitus määrätä tienpidon yksiköintiä eikä korvauksia

Toimituksessa ei lähtökohtaisesti tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen(maastossa ei ole tietä), eikä myöskään kohdetta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Ajankohtaista

Toimitus on tullut vireille 10.1.2019.

Ilmoitus vireille tulosta ja ehdotuskartat on lähetetty asianosaisille 5.2.2019.

Kokouskutsut asianosaisille on lähetetty 6.2.2020.

Kokous pidetään 5.3.2020 klo 12:00 Maanmittauslaitoksen Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 38.

Kokouskutsu on julkaistu 12.2.2020 ilmestyneessä Alueviesti - lehdessä.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Mikko Mäntynenä

Puh. 040 861 0133

Sähköposti: mikko.mantynena@maanmittauslaitos.fi