Alueellinen yksityistietoimitus Somero TN:o 2019-598707

Toimitusnumero
2019-598707
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Somero

Maanmittauslaitos on määrännyt suoritettavaksi alueellisen yksityistietoimituksen, jonka tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Toimituksen lopputuloksena on tarkoitus saada kiinteistöjen ja yhteisten alueiden kaikki tarpeelliset kulkuoikeudet merkityiksi yksiselitteisesti kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Toimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia tai tieoikeus toimitusalueella.

Perustiedot

Toimitusalue käsittää osaa Someron kaupungin aluetta. Aluerajaus on merkitty oheiseen vaikutusaluekarttaan. Alueen pinta-ala on noin 4055 hehtaaria ja kiinteistöjä alueella on noin 625 kpl. Toimitusalueeseen kuuluu osa Someron kaupungin asemakaava-aluetta. Asemakaava-alueen kiinteistöjen kulkuihin ei ole tulossa muutoksia tässä toimituksessa, koska näiden kulku on osoitettu asemakaavaan merkittyjä kaavateitä pitkin.

Ajankohtaista

Alueellinen yksityistietoimitus on tullut vireille 24.1.2019.

Maanomistajien kuuleminen on suoritettu maaliskuu/huhtikuu 2019.

Maastokatselmus on suoritettu 6.9.2019.

Kokous pidetään 26.11.2019 klo 9:00 Someron kaupungintalon valtuustosalissa.

Toimitus on rekisteröity 9.1.2020.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Pekka Heino, puh. +358407463240, sähköposti: pekka.heino@maanmittauslaitos.fi

Toimitusvalmistelija Nadja Kotimäki puh. +358408017852, sähköposti: nadja.kotimaki@maanmittauslaitos.fi  

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).