Maantietoimitus, 2019-600005

Toimitusnumero
2019-600005
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Turku
Kaarina

Toimituksessa lunastetaan edellä mainittuun tiehankkeeseen tarvittavat alueet ja oikeudet sekä käsitellään hankkeesta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen korvaaminen. Toimitus perustuu Liikenneviraston hyväksymään tiesuunnitelmaan. Lisäksi toimituksessa tehdään tarvittavat rajankäynnit, tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä käsitellään muut maantietoimitukseen kuuluvat asiat.

Rakennushanke koskee Maantien 110 jalankulku- ja pyöräväylien sekä bussiliikenteen laatukäytävän rakentamisia sekä uuden liittymän rakentamista Haritun puistotielle. Toimituksen kohteet sijaitsevat Turun ja Kaarinan kaupunkien alueilla. Kokouksessa maanomistajat saavat lisätietoa hankkeen kulusta sekä vaikutuksista omistamiinsa kiinteistöihin.

Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä minulle ne tiedossaan olevat erityisen oikeuden haltijat (esimerkiksi vuokralaiset), joita toimitus koskee.

Alkukokouksessa selostetaan menettelyä maantietoimituksessa ja tietyön vaiheita. Samalla pidetään haltuunottokatselmus, jossa päätetään hanketta varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunotosta. Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset on tehtävä viimeistään kokouksessa.

Toimitusta jatketaan ja siihen kuuluvat lopulliset päätökset tehdään tietyön valmistuttua.

Tiesuunnitelmakartta on nähtävillä toimituksen verkkosivulla: http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-600005

Toimitusinsinööri Joonas Kärkkäinen

Puhelinnumero +358 40 734 4356

Sähköposti joonas.karkkainen@maanmittauslaitos.fi