Kauklahdenväylän parantaminen välillä Kehä III - Kurttilantie

Toimitusnumero
2019-601335
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Espoo

Maantietoimitus

Maantietoimitus koskee Kauklahdenväylän  parantamista välillä  Mankinjoki - Hansatien liittymästä n. 100 m itään päin.

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt.

Tiehankkeessa on kyse Kauklahdenväylän parantamisesta, jonka yhteydessä mm. Hansatien liittymä rakennettiin kiertoliittymäksi ja Mankinjoen yli rakennettiin kevyen liikenteen silta.

Lisäksi toimituksen käsitellään Kauklahdenväylän hallinnollinen muutos, jossa tie lakkaa maantienä ja muuttuu Espoon kaupungin hallinnoimaksi yksityistieksi noin välillä Kehä III - Hyttimestarintie. (kartta)

Aikataulu

Hanketta varten tarvittavien alueiden haltuunotto tapahtui toimituksen alkukokouksen yhteydessä 12.6.2019.

Hankeen, eli mm. Kauklahdenväylän ja Hansatien liittymän parantaminen ja Mankinjoen ylittävän kävely- ja pyörätien sillan rakentaminen on saatu valmiiksi.

Maanmittauslaitos on suorittanut joulukuussa 2020 rakentamisen jälkeiset maastomittaukset.

Loppukokous
Toimituksen loppukokous pidetään tiistaina 25. toukokuuta 2021 kello 9:30. Kokous järjestetään ensisijaisesti vain Teams -kokouksena, mutta asianosaisen niin halutessa, järjestetään kokoukselle fyysinen kokouspaikka.

Kokouslinkin saa ottamalla yhteyttä toimitusinsinööriin.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Hannu Kiviluoto
Puhelinnumero: 040 152 4972
Sähköposti: hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi

Lisää yhteystietoja, kuten rakennuttajan, urakoitsijan ja tienpitäjän yhteystiedot, löydät yhteystiedot esitteestä.