Hyppää pääsisältöön

Koivukylänväylän mt 1375 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Vanha Myllypolku - Lahdentie, Vantaa.

Toimitusnumero
2019-603747
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vantaa

Taustaa

Liikennevirasto on 13.12.2018 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään LKIVI/1151/04.01.01/2018. Toimituksen hakija esittää haltuunottoa tehtäväksi viimeistään kesäkuussa 2019.

Alkukokous, haltuunotto

Toimituksen alkukokous pidettiin 11.6.2019 klo 8.30 Tikkurilassa, os. Kielotie 28, huone 316. Alkukokouksen yhteydessä tehtiin maantielain 56§:n (LjMTL) mukainen haltuunotto, jonka jälkeen rakentamistoimenpiteet voidaan aloittaa.

Kartta-aineistoa

Toimitukseen liittyvää kartta-aineistoa linkitetään tämän sivun alareunaan sitä mukaa kun se valmistuu.

Jatkotoimenpiteet, korvauskäsittelyn aloittaminen

Toimituskäsittelyä jatketaan talvella/keväällä 2022. Maanomistajille on lähetetty tilakohtaiset karttaotteet+pinta-alatiedot ja annettu määräaika kirjallisten korvausvaatimusten tekemiselle 20.2.2022 mennessä. Määräajan jälkeen Uudenmaan ELY-keskukselle varataan mahdollisuus vastineen laatimista varten. Vastineen saapumisen jälkeen aloitetaan korvauspäätösten valmistelut tulevaa loppukokousta varten.

Loppukokous

Toimituksen loppukokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. korvauskysymykset ja maantien lakkaamista koskevat kysymykset sekä saattaa toimitus loppuun.

Kokous on suunniteltu pidettäväksi 7.6.2022.

Lisätietoa

Kartta-aineistoa on linkitettynä sivun alareunaan.

Toimitukseen ja toimitusmenettelyyn liittyvää lisätietoa antaa toimitusinsinööri, yhteystiedot alla.

 

Toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen

Maanmittauslaitos

p. 040-592 749

e-mail: tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

 

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).