Hyppää pääsisältöön

Lunastustoimitus sähkön- ja tiedonsiirtojohtoja varten Kotkan ja Haminan kaupungeissa

Toimitusnumero
2019-605597
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kotka
Hamina

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on antanut 2.5.2019 Tuike Finland Oy:lle (hakija) luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 2 x 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin Kotkan ja Haminan kaupungeissa.

Lunastus alkaa Kotkan kaupungissa sijaitsevalta kiinteistöltä Pasila 285-429-2-59 (Kymin muuntoasema) ja päättyy Haminan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 75-406-57-5 (Lumin sähköasema). Johdon pituus on noin 14 kilometriä.

Uusi voimajohto sijoittuu noin 11,5 km:n matkalla olemassa olevien voimajohtojen (Kymi-Summa 110 kV, Raippo-Kymi 110 kV ja Kymi-Kirstakivi 110 kV) rinnalle ja noin 2,5 kilometrin matkalla uuteen maastokäytävään. Johtoaluekokonaisuus levenee 18-37 metriä.

Uudessa johtokäytävässä johtoalue on 46 metriä leveä.

Reittikartta ja pylväskuviot löytyvät liitteistä.

 

Lunastustoimituksen tarkoitus

Toimituksessa on tarkoituksena muun muassa lunastaa pysyvä käyttöoikeus voimansiirtolinjan vuoksi tarpeellisiin alueisiin ja käsitellä korvausten määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta on liitteenä olevassa esitteessä.

Jatkokokous

Toimituksen jatkokokous järjestetään (mikäli koronatilanne sallii) keskiviikkona 11.8.2021 klo 13 Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa, Kustaankatu 2, Kotka.

Jatkokokouksessa aloitetaan lunastustoimituksen johdon rakentamisen jälkeinen vaihe. Kokouksessa mm. käydään läpi toimitusmenettely tästä eteenpäin sekä selostetaan korvausten pääperiaatteet ja annetaan määräaika korvausvaatimusten jättämiselle.

 Korvausvaatimukset

Lähtökohtaisesti lunastustoimikunta määrää kaikille maanomistajille korvaukset viran puolesta samojen periaatteiden mukaisesti ilman, että erillistä korvausvaatimusta on tarpeen esittää. Kaikkia vahinkoja ja haittoja lunastustoimikunta ei kuitenkaan välttämättä voi havaita, ellei asianosainen itse tuo niitä esille. Siksi todellisten vahinkojen (mm. viljelyvahingot) ja haittojen, joita ei ole jo rakentamisen aikana korvattu tai korjattu, esille tuominen on tärkeää. Kaikissa tapauksissa asianosaiset voivat tietysti esittää korvausvaatimuksia.

Jos joku haluaa esittää korvaus- tai muita vaatimuksia, pyydän esittämään vaatimukset viimeistään kokouksessa tai kirjallisesti 30.9.2021 mennessä.

Erityisesti mahdollisista satovahingoista pyydetään tekemään korvausvaatimus.

Korvausvaatimukset esitetään lunastustoimikunnalle ja lähetetään toimitusinsinöörille mielellään sähköpostitse jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi

tai postitse
Maanmittauslaitos
Jyrki Puupponen
Kirkkokatu 12 B
15140 Lahti

Korvausvaatimusta ei voi esittää puhelimessa.

Lunastustoimikunta voi määrätä vain rahakorvauksia, joten korvausvaatimus on esitettävä euromääräisenä.

Toimitusmiehet tekevät myöhemmin tarvittavilta osin katselmuksella. Asianosaisia pyydetään ilmoittamaan, mikäli he haluavat osallistua katselmukselle.

Viimeistään katselmuksen jälkeen lunastaja antaa vastineen korvausvaatimuksiin.

Lunastustoimikunta julista päätökset toimituksen loppukokouksessa, joka pidettänee loppuvuodesta 2021. 

Rajankäynnit

Mikäli asianosaiset huomaavat, että rakentamisen seurauksena on kadonnut rajapyykkejä, pyydetään kadonneista pyykeistä ilmoittamaan toimitusinsinöörille.

 

 

Alkukokous ja haltuunotto

Lunastustoimituksen alkukokous ja haltuunotto pidettiin keskiviikkona 3.7.2019 Kotkan kaupungintalolla.

Kokouksessa aloitettiin voimansiirtolinjahanketta koskeva lunastustoimitus. Kokouksessa selostettiin lunastuslupaa, voimansiirtolinjahanketta sekä lunastustoimitusmenettely. Lisäksi suoritettiin haltuunottokatselmus ja käsiteltiin ennakkokorvauksia koskevat asiat sekä muut tarpeelliset asiat.

Lunastaja Tuike Finland oy sai hanketta varten tarvittavat alueet ja oikeudet haltuunsa 3.7.2019.

Lisätietoa alkukokouksen kulusta on liitteenä olevassa esityksessä.

Haltuunottoa koskeva karttavedos on lähetetty maanomistajille alkukokouksen kokouskutsun liitteenä.

Asianosaiset voivat pyytää haltuunottokartan toimitusinsinööriltä.

 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke alkaa puuston poistolla ja perustusten teolla heinä-elokuussa 2019. Linjan on tarkoitus valmistua elokuussa 2020.

Hankkeen aikaisista toimista, kuten puuston poistosta ja mahdollisten rakentamisen aikaisten vaurioiden korjaamisesta, on hyvä sopia lunastajan/urakoitsijan kanssa. Yhteystiedot löytyvät alta.

Rakentamisen jälkeen lunastustoimitusta jatketaan jatkokokouksella, jossa käsitellään korvauskäsittelyä ja annetaan määräaika korvausvaatimusten jättämiselle.

Tarvittavien katselmusten jälkeen lunastustoimikunta määrää korvaukset loppukokouksessa. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen, Maanmittauslaitos, +358 40 190 9871, jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Lunastajan yhteyshenkilö: Tuomo Ostamo, Eltel Networks Oy, +358 40 3113 385, tuomo.ostamo@eltelnetworks.com

Projektipäällikkö: Konrad Okrój, Eltel Networks Oy, 358 40 311 2315, konrad.okroj@eltelnetworks.com

Työmaapäällikkö / Maanomistajien yhteyshenkilö: Mauri Ollilaan puh. 040 311 3439 sposti mauri.ollila@eltelnetworks.com

Projektipäällikkö - puuston poisto Pekka Puolakainen +358 40 311 3199, pekka.puolakkainen@eltelnetworks.com

 

Tämän sivun osoite: https://www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605597

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).