Alueellinen tietoimitus

Toimitusnumero
2019-615627
Kunta
Kärkölä

 

Tapaamispäivä: Tiistai 22.9.2020, kello 9.00-14.00

Toimituspäivä ja aika: Keskiviikko 23.9.2020, kello 9.30  alkaen

Tapaamis- ja kokouspaikka: Kankahaispirtti, Kirkkotie 96, 16610 Kärkölä

Kokouksen kesto: noin 2 tuntia

Toimitusalue rajoittuu idässä Järveläntiehen, etelässä  kaava-alueeseen (ohjeellinen tonttijako) ja Riihimäentiehen, lännessä  Kärkölän- sekä Lappilantiehen. Rajaus selviää oheisesta aluerajauskartasta.

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi täysin koskemattomaan maahan perustettavaa tietä, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Kuulemiskirjeet: 30.9.2019

Maastokatselmus: 27.11.-28.11.2019

Toimituskokous on pidetty 23.9.2020. Valitusaika päättyy 23.10.2020. Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Toimitusinsinööri:Jaana Lehti

Sähköposti:jaana.lehti@maanmittauslaitos.fi

Puhelin: +35840 801 7349

Sivun tekijä: jlehti

OTA YHTEYTTÄ SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA

ASIAKKAILLE

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).