Hyppää pääsisältöön

Tasoristeyksien parantaminen Nivalassa välillä Pussinperä-Hourula

Toimitusnumero
2019-616388
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Nivala

Ratatoimituksen kohde

Ratatoimitus koskee suunnitelmakartoissa tarkemmin yksilöityjä alueita Iisalmi-Ylivieska välisen radan osuutta KMV 675+754 - 683+395 Nivalassa (Hourula - Pussinperä) sekä siihen liittyviä tasoristeyksiä ja yksityistiejärjestelyjä.

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa rata-alueita, käsitellä korvausasiat ja muut oikeudet sekä radan suoja-ja näkemäalueet ynnä muut rataverkon haltijan käyttöön osoitettujen alueiden sekä perustettavien oikeuksien haltuunottoon liittyvät asiat ratasuunnitelman mukaisesti. 

Toimitusmenettely ja korvaukset

Maanmittauslaitoksen asettama lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) tekee ratatoimitukset, joissa lunastaja ja maanomistajat ovat samanlaisia asianosaisia. Ratatoimituksissa sovelletaan ensisijaisesti ratalakia (110/2007). Lunastustoimikunta määrää periaatteessa kaikki korvaukset viran puolesta, mutta asianosaisille varataan toimituksissa kuitenkin aina mahdollisuus esittää korvausvaatimuksia. Vaatimusten esittäminen on tarpeen erityisesti silloin, jos todellinen vahinko tai haitta on sellainen, jota lunastustoimikunta ei välttämättä voi itse havaita.

Hakemusasiakirjojen perusteella rataosan parantamishanke on tarkoitus aloittaa marraskuun 2019 alussa. Ratatoimitus käsittää vähintään kaksi kokousta joissa päätökset tehdään.

Ensimmäinen kokous on pidetty 31.10.2019. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. ratatoimituksen eteneminen, hankkeen esittely, ennakkohaltuunotto ja ennakkokorvaukset.

Toinen kokous on pidetty 22.9.2020. Hankkeen rakentamistyöt ovat valmistuneet. Kokouksen yhteydessä tehtiin maastokatselmuksia ja luovutettiin hankkeen yhteydessä rakennetut tiet tiekunnille. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi korvausmenettelyä ja annettiin määräaika korvausvaatimuksille.

Loppukokous pidettiin keskiviikkona 23.6.2021. 

Lunastustoimikunnan ratatoimituksissa päättämistä asioista on muutoksenhakumahdollisuus käräjäoikeuteen/maaoikeuteen (Oulun käräjäoikeus).

Muutoksenhaku päättyy 23.7.2021.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos:

  • toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Järvitalo, p. 0401800783. sähköposti jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston edustaja